Programmamanager Duurzame Stad, Duurzame Banen

Eva Weel

Voorwoord

We zien en lezen het dagelijks in de media: het aantal moeilijk vervulbare vacatures in de techniek, bouw en energiesector blijft onverminderd groot. Landelijke cijfers variëren van 60.000 en tot meer dan 80.000 banen (Bron: whitepaper Crossover) die niet of moeilijk ingevuld worden. Wat de precieze cijfers ook zijn: het personeelstekort is in deze sectoren enorm en loopt de komende jaren alleen maar verder op.

We blijven vol inzetten op het inspireren, werven en omscholen van zij-instromers. Het grootste potentieel aan nieuwe mede-werkers komt vanuit deze groep.

Daarom blijven we vol inzetten op het inspireren, werven en omscholen van zij-instromers. Het grootste potentieel aan nieuwe medewerkers komt vanuit deze groep. De instroom van voldoende en goed gekwalificeerde zij-instromers is de focus van ons programma. Samen met alle spelers in ons netwerk slaan wij de handen ineen om zoveel mogelijk zij-instromers om te scholen naar een duurzame baan.

We spannen ons in om zoveel mogelijk drempels bij zij-instromers weg te nemen om een overstap naar de duurzaamheidssector mogelijk te maken. Tegelijkertijd onderzoeken we hoe we oplossingen vinden voor knelpunten bij werkgevers die hen belemmeren om leerwerktrajecten aan te bieden of mensen in dienst te nemen. Dit zijn taaie processen. We hebben nog een lange weg te gaan. Maar, we hebben we ook mooie resultaten behaald. In dit jaaroverzicht vertellen we je daar graag meer over.

Eva Weel
Programmamanager Duurzame Stad, Duurzame Banen

N.B.: tot 2023 werd via de jaarlijkse voortgangsrapportage ook gerapporteerd over de zes verduurzamingsmotoren van Duurzaam Economisch Herstel. Dat is nu niet meer het geval: de motoren zijn losgekoppeld van dit programma, omdat het budget van de meeste motoren volledig benut is of de motoren zijn afgerond. Andere motoren zijn opgegaan in andere programma’s zoals Warm Amsterdam, Isolatieoffensief en Energie voor de Stad. De voortgang hierover komt vanuit de programma’s zelf.

Het gebrek aan vakpersoneel kan de verduurzamingsopgave flink vertragen: de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk verloopt langzamer en te weinig woningen worden aardgasvrij gemaakt. Hierdoor komen de afspraken uit het klimaatakkoord in gevaar.

Het is daarom van groot belang dat we alles op alles zetten om de tekorten terug te dringen. Dit is niet alleen een kwestie van een lange adem. We slagen alleen als we écht goed samenwerken met alle betrokken partijen: werkgevers, onderwijs, overheid, sociale partners en alle andere relevante spelers. We zetten hierin mooie stappen, maar we zijn er nog niet.

Ook is het essentieel om aan zoveel mogelijk knoppen te draaien die bijdragen aan een hogere instroom van medewerkers naar de techniek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het belang van speciale technieklessen en workshops op de basisschool. Daarbij prikkelen we de nieuwsgierigheid van kinderen en maken ze enthousiast over de mogelijkheden. Ook is het belangrijk dat we blijven werken aan het imago van de sectoren: nog steeds wordt de bouw geassocieerd met zwaar buitenwerk dat niet voor iedereen is weggelegd. Maar er is zoveel meer mogelijk. Voor ieders talenten en wensen is wel een mooie baan te vinden.

We zien en lezen het dagelijks in de media: het aantal moeilijk vervulbare vacatures in de techniek, bouw en energiesector blijft onverminderd groot. Landelijke cijfers variëren van 60.000 en tot meer dan 80.000 banen (Bron: whitepaper Crossover) die niet of moeilijk ingevuld worden. Wat de precieze cijfers ook zijn: het personeelstekort is in deze sectoren enorm en loopt de komende jaren alleen maar verder op.

Programmamanager Duurzame Stad, Duurzame Banen

Eva Weel

Voorwoord

Daarom blijven we vol inzetten op het inspireren, werven en omscholen van zij-instromers. Het grootste potentieel aan nieuwe medewerkers komt vanuit deze groep. De instroom van voldoende en goed gekwalificeerde zij-instromers is de focus van ons programma. Samen met alle spelers in ons netwerk slaan wij de handen ineen om zoveel mogelijk zij-instromers om te scholen naar een duurzame baan.

We spannen ons in om zoveel mogelijk drempels bij zij-instromers weg te nemen om een overstap naar de duurzaamheidssector mogelijk te maken. Tegelijkertijd onderzoeken we hoe we oplossingen vinden voor knelpunten bij werkgevers die hen belemmeren om leerwerktrajecten aan te bieden of mensen in dienst te nemen. Dit zijn taaie processen. We hebben nog een lange weg te gaan. Maar, we hebben we ook mooie resultaten behaald. In dit jaaroverzicht vertellen we je daar graag meer over.

Eva Weel
Programmamanager Duurzame Stad, Duurzame Banen

N.B.: tot 2023 werd via de jaarlijkse voortgangsrapportage ook gerapporteerd over de zes verduurzamingsmotoren van Duurzaam Economisch Herstel. Dat is nu niet meer het geval: de motoren zijn losgekoppeld van dit programma, omdat het budget van de meeste motoren volledig benut is of de motoren zijn afgerond. Andere motoren zijn opgegaan in andere programma’s zoals Warm Amsterdam, Isolatieoffensief en Energie voor de Stad. De voortgang hierover komt vanuit de programma’s zelf.

Het gebrek aan vakpersoneel kan de verduurzamingsopgave flink vertragen: de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk verloopt langzamer en te weinig woningen worden aardgasvrij gemaakt. Hierdoor komen de afspraken uit het klimaatakkoord in gevaar.

Het is daarom van groot belang dat we alles op alles zetten om de tekorten terug te dringen. Dit is niet alleen een kwestie van een lange adem. We slagen alleen als we écht goed samenwerken met alle betrokken partijen: werkgevers, onderwijs, overheid, sociale partners en alle andere relevante spelers. We zetten hierin mooie stappen, maar we zijn er nog niet.

Ook is het essentieel om aan zoveel mogelijk knoppen te draaien die bijdragen aan een hogere instroom van medewerkers naar de techniek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het belang van speciale technieklessen en workshops op de basisschool. Daarbij prikkelen we de nieuwsgierigheid van kinderen en maken ze enthousiast over de mogelijkheden. Ook is het belangrijk dat we blijven werken aan het imago van de sectoren: nog steeds wordt de bouw geassocieerd met zwaar buitenwerk dat niet voor iedereen is weggelegd. Maar er is zoveel meer mogelijk. Voor ieders talenten en wensen is wel een mooie baan te vinden.