Op naar een duurzame toekomst
Persoonlijker aanpak

Vanaf 2024 organiseren we weer meerdere, kleinschaliger Oriëntatiedagen op verschillende plekken in de stad in plaats van één hele grote. We hebben gemerkt dat een persoonlijker aanpak beter werkt en effectiever is. Ook kunnen we beter monitoren hoe het proces na oriëntatie verloopt bij de verschillende werkgevers. Ook is deze opzet beter voor de samenwerking. Voor nieuwe zij-instromers betekent het meer mogelijkheden om in te stappen. Komend jaar willen we ook experimenteren met online oriëntatieprogramma’s om nog laagdrempeliger mensen te laten instromen.

We blijven Amsterdammers inspireren en helpen om hun weg te vinden naar een andere baan. De campagne Baan met Toekomst zal meerdere keren worden herhaald. Ook gaan we door met de Nieuwsbrieven voor zij-instromers , zodat de groep die nu nog niet actief is ook een vervolgstap zal zetten op het loopbaanpad. Ons campagnebeeld heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een sterk en herkenbaar merk. Steeds meer Amsterdammers weten ons te vinden.

Bovenstaande activiteiten moeten er uiteindelijk voor zorgen dat meer zij-instromers duurzaam aan het werk gaan bij bedrijven in de bouw, techniek en het groen. Dat is ons uiteindelijke ambitie. Sinds de start van ons programma hebben we 200 zij-instromers kunnen plaatsen. Komend jaar willen we toewerken naar minimaal 150 nieuwe plaatsingen. Een ambitieus doel, maar haalbaar als we dit oppakken samen met (onze) partners.

De kennis en ervaring die wij hebben opgedaan over het inrichten van het loopbaanpad Bouw, Techniek en Groen, de organisatie van de Oriëntatiedagen, het voeren van succesvolle arbeidsmarktcampagnes en de begeleiding van zij-instromers blijven hierbij de basis voor onze dienstverlening voor zij-instromers in onze regio.

We zijn er nog niet, maar we blijven continu in ontwikkeling om onze dienstverlening verder te verbeteren.

Monitoren en verbeteren van de instroom

Ons uitgangspunt hierbij is om nog meer instroom aan de voorkant te blijven stimuleren.  Hierbij kijken we kritisch naar wat we tot nu toe hebben bereikt. We monitoren continu onze campagnes, communicatie en Oriëntatiedagen. Waar zit ruimte voor verbetering? Waar is vernieuwing of verbetering nodig? Zo willen we volgend jaar kijken naar andere laagdrempelige vormen van oriënteren naast de Oriëntatiedagen. Dit pakken we op samen met partners.

Nog meer de samenwerking opzoeken

Zo gaan we slimmer en beter samenwerken met ASTA om zo netwerken te verstevigen en versnippering tegen te gaan van het aanbod in de regio voor zij-instromers. Vanuit een gezamenlijke visie werken we aan het vergroten van de zij-instroom om onze klimaatdoelstellingen te halen.

Beter aanbod voor HBO’ers en anderstaligen

Een belangrijke inzet hierbij zijn de sectortafels: dé plek waar we continu in gesprek zijn met betrokken partijen uit de sectoren. Met het onderwijs om zij-instromers efficiënt en inhoudelijk zo te scholen dat de werkgevers ze snel kan inzetten. Met de werkgevers en brancheorganisaties om elkaar scherp te houden: aan welke startkwalificatie moet iemand voldoen wil hij kunnen starten bij de werkgever? Extra aandacht geven we komend jaar aan hoe we een passend aanbod kunnen creëren voor HBO’ers. Zo kijken we samen met bedrijven en opleiders naar specifieke trajecten gericht op HBO’ers. Bijvoorbeeld om opleidingen beter af te stemmen op werk. Zij-instromers met een andere taalachtergrond krijgen ook meer aandacht van ons. Voor elke anderstalige die bij ons binnenkomt, kijken we naar passende vervolgtrajecten bij opleiders en werkgevers. Andere aandachtspunten op de sectortafels zijn: hoe gaan we om met het tekort aan werkbegeleiders en hoe presenteren we ons op de oriëntatiedagen? Hoe geven we vorm aan onze social return verplichting en hoe kan de gemeente hierbij helpen?

De eerste bijeenkomsten zijn positief en dit is voor ons een belangrijk middel om onze ambities te verwezenlijken.

De knelpunten die we tegenkomen zijn niet van de ene op de andere dag opgelost. Het gaat om taaie problemen die vragen om doorzettingsvermogen, anders kijken, anders doen, proberen, vallen en opstaan. Deze knelpunten vormen de basis voor onze aanpak voor het komende jaar en de jaren die volgen.

Op naar een duurzame toekomst

De knelpunten die we tegenkomen zijn niet van de ene op de andere dag opgelost. Het gaat om taaie problemen die vragen om doorzettingsvermogen, anders kijken, anders doen, proberen, vallen en opstaan. Deze knelpunten vormen de basis voor onze aanpak voor het komende jaar en de jaren die volgen.

Beter aanbod voor HBO’ers en anderstaligen

Een belangrijke inzet hierbij zijn de sectortafels: dé plek waar we continu in gesprek zijn met betrokken partijen uit de sectoren. Met het onderwijs om zij-instromers efficiënt en inhoudelijk zo te scholen dat de werkgevers ze snel kan inzetten. Met de werkgevers en brancheorganisaties om elkaar scherp te houden: aan welke startkwalificatie moet iemand voldoen wil hij kunnen starten bij de werkgever? Extra aandacht geven we komend jaar aan hoe we een passend aanbod kunnen creëren voor HBO’ers. Zo kijken we samen met bedrijven en opleiders naar specifieke trajecten gericht op HBO’ers. Bijvoorbeeld om opleidingen beter af te stemmen op werk. Zij-instromers met een andere taalachtergrond krijgen ook meer aandacht van ons. Voor elke anderstalige die bij ons binnenkomt, kijken we naar passende vervolgtrajecten bij opleiders en werkgevers. Andere aandachtspunten op de sectortafels zijn: hoe gaan we om met het tekort aan werkbegeleiders en hoe presenteren we ons op de oriëntatiedagen? Hoe geven we vorm aan onze social return verplichting en hoe kan de gemeente hierbij helpen?

De eerste bijeenkomsten zijn positief en dit is voor ons een belangrijk middel om onze ambities te verwezenlijken.

Persoonlijker aanpak

Vanaf 2024 organiseren we weer meerdere, kleinschaliger Oriëntatiedagen op verschillende plekken in de stad in plaats van één hele grote. We hebben gemerkt dat een persoonlijker aanpak beter werkt en effectiever is. Ook kunnen we beter monitoren hoe het proces na oriëntatie verloopt bij de verschillende werkgevers. Ook is deze opzet beter voor de samenwerking. Voor nieuwe zij-instromers betekent het meer mogelijkheden om in te stappen. Komend jaar willen we ook experimenteren met online oriëntatieprogramma’s om nog laagdrempeliger mensen te laten instromen.

We blijven Amsterdammers inspireren en helpen om hun weg te vinden naar een andere baan. De campagne Baan met Toekomst zal meerdere keren worden herhaald. Ook gaan we door met de Nieuwsbrieven voor zij-instromers , zodat de groep die nu nog niet actief is ook een vervolgstap zal zetten op het loopbaanpad. Ons campagnebeeld heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een sterk en herkenbaar merk. Steeds meer Amsterdammers weten ons te vinden.

Nog meer de samenwerking opzoeken

Zo gaan we slimmer en beter samenwerken met ASTA om zo netwerken te verstevigen en versnippering tegen te gaan van het aanbod in de regio voor zij-instromers. Vanuit een gezamenlijke visie werken we aan het vergroten van de zij-instroom om onze klimaatdoelstellingen te halen.

Monitoren en verbeteren van de instroom

Bovenstaande activiteiten moeten er uiteindelijk voor zorgen dat meer zij-instromers duurzaam aan het werk gaan bij bedrijven in de bouw, techniek en het groen. Dat is ons uiteindelijke ambitie. Sinds de start van ons programma hebben we 200 zij-instromers kunnen plaatsen. Komend jaar willen we toewerken naar minimaal 150 nieuwe plaatsingen. Een ambitieus doel, maar haalbaar als we dit oppakken samen met (onze) partners.

De kennis en ervaring die wij hebben opgedaan over het inrichten van het loopbaanpad Bouw, Techniek en Groen, de organisatie van de Oriëntatiedagen, het voeren van succesvolle arbeidsmarktcampagnes en de begeleiding van zij-instromers blijven hierbij de basis voor onze dienstverlening voor zij-instromers in onze regio.

We zijn er nog niet, maar we blijven continu in ontwikkeling om onze dienstverlening verder te verbeteren.

Ons uitgangspunt hierbij is om nog meer instroom aan de voorkant te blijven stimuleren.  Hierbij kijken we kritisch naar wat we tot nu toe hebben bereikt. We monitoren continu onze campagnes, communicatie en Oriëntatiedagen. Waar zit ruimte voor verbetering? Waar is vernieuwing of verbetering nodig? Zo willen we volgend jaar kijken naar andere laagdrempelige vormen van oriënteren naast de Oriëntatiedagen. Dit pakken we op samen met partners.

We zijn er nog niet, maar we blijven continu in ontwik-keling om onze dienstverlening verder te verbeteren.