Nog meer Amsterdammers inspireren voor een Baan met Toekomst

We kozen voor een spectaculaire plek en een grootse ruimte: de NDSM-Loods in Amsterdam Noord. Hier konden we plek bieden aan meer dan 75 bedrijven en honderden bezoekers welkom heten. Ook waren er nieuwe sectoren vertegenwoordigd: groen, infra en de haven. Zo konden we een breed pallet aan vakgebieden bieden aan bezoekers. Elke standhouder pakte op een eigen manier uit: van een stand met folders, posters en statafels tot grote objecten zoals een stadsbus en een vrachtauto. Er was ook plek voor workshops, skills tests en gesprekken met onze loopbaancoaches. De dag werd ingeleid door wethouder Groot Wassink (Sociale Zaken) en Energiecommissaris en ondernemer Ruud Koornstra. Presentatrice Eva Eikhout van BNNVARA ging in gesprek met bedrijven en bezoekers.

De dag overtrof onze verwachtingen: we hebben meer dan 630 bezoekers verwelkomd waar we er 500 hadden verwacht. Ook namen meer bedrijven deel dan we ons ten doel hadden gesteld: 75 vs. 50. Het Oriëntatie Evenement heeft een enorme impuls gegeven aan de groei van de community van werkgevers en opleiders, het verbreden van de sector en de aantrekken van nieuwe zij-instromers.

In 2023 hebben we ook twee kleinschaliger Oriëntatiedagen georganiseerd (in januari en december) waar 100 en 130 bezoekers op af kwamen. Bezoekers kregen meer inzicht in wat ze leuk vinden en wat bij ze past. Na de Oriëntatiedag konden bezoekers zich aanmelden voor een Verdiepingsdag bij een opleider of werkgever.

Bekijk ook de video:

Om nog meer Amsterdammers te inspireren voor een duurzame baan hebben we op 7 juni 2023 groots uitgepakt met het Baan met Toekomst Oriëntatie Evenement.

Groot, groter, grootst: het Baan met Toekomst Oriëntatie Evenement

Groot, groter, grootst: het Baan met Toekomst Oriëntatie Evenement

Baan met Toekomst Nieuwsbrief
Van aanwas naar behoud
Impact in de stad
Succesvolle campagnes

In 2023 zetten we onze succesvolle Baan met Toekomst campagnes voort. Onze ambitie is om nog meer Amsterdammers te inspireren voor een baan in de bouw, techniek en het groen. Want de vraag naar vakkrachten neemt de komende jaren alleen maar toe.

Nog meer Amsterdammers inspireren voor een Baan met Toekomst

In 2023 zetten we onze succesvolle Baan met Toekomst campagnes voort. Onze ambitie is om nog meer Amsterdammers te inspireren voor een baan in de bouw, techniek en het groen. Want de vraag naar vakkrachten neemt de komende jaren alleen maar toe.

Succesvolle campagnes

De campagne focust net zoals in 2022 op aanmeldingen voor de Oriëntatie evenementen: de eerste stap voor zij-instromers in hun overstap naar een baan in deze sector. We hebben 3 Oriëntatie evenementen georganiseerd: in januari en december en het Oriëntatie Evenement in juni. Alle campagnes voor de Oriëntatie evenementen doen het erg goed. Ze scoren hoog op bereik en kliks. Dat zien we terug in het grote aantal aanmeldingen voor de evenementen.

Waar de media inzet bij de campagnes voor de Oriëntatiedagen volledig is gericht op de doelgroepen, wilden we met de campagne voor het grote Oriëntatie evenement ook heel zichtbaar zijn in de stad. We kozen voor een brede media inzet. Online en social, zoals Facebook en Instagram, radio, abri’s op straat, posters bij tankstations, posters in de horeca, Amsterdam Informeert (AT5), print advertenties in buurtkranten en aandacht via de kanalen van de gemeente en partners. Veel impact maakten de mega billboard schermen bij Amsterdam Centraal en de Amsterdamse Poort. Ook kregen we media-aandacht met een persbericht waarin we meer inhoud konden geven aan onze boodschap: het belang van vakkrachten voor het behalen van de verduurzamingsdoelstellingen van de stad. Er was veel en positieve aandacht voor Baan met Toekomst. Er kwamen maar liefst 18.000 bezoekers op onze website in de campagneperiode (normaal zijn dit gemiddeld 900 bezoekers). De campagne en het evenement op 7 juni hebben Baan met Toekomst echt op de kaart gezet.

Impact in de stad

De grote belangstelling voor de Oriëntatiedagen heeft ertoe geleid dat wij ons in de communicatie ook zijn gaan richten op het behoud van zij-instromers. Niet iedereen wil of kan gelijk een vervolgstap zetten op een Oriëntatiedag. Zo zien we bijvoorbeeld dat de helft van de aanmelders daadwerkelijk op een Oriëntatiedag komt. Ook lezen we het terug in de respons op enquêtes van de Oriëntatiedagen: een derde geeft aan nog niet klaar te zijn voor een vervolgstap. Al deze mensen hebben wel duidelijk aangegeven belangstelling te hebben. Deze mensen willen we daarom vasthouden. Want misschien dat zij op een later moment wel de overstap willen, kunnen of durven maken. We zijn overgestapt op een meer ‘always on’ aanpak naast onze campagnes. Zo kunnen we regelmatiger zij-instromers informeren over werken in de bouw, techniek en het groen.

Van aanwas naar behoud

Vanaf september 2023 versturen we elke twee maanden een nieuwsbrief naar zo’n 2000 abonnees opgebouwd uit aanmelders voor de Oriëntatiedagen. Hierin inspireren we hen met verhalen van andere overstappers en geven we praktische informatie. In 2023 hebben we 4 Nieuwsbrieven verstuurd. De eerste resultaten zijn veelbelovend: de nieuwsbrief wordt goed geopend (60% vs. 45% gemiddeld) en ruim een derde van de lezers gaat door naar het aanmeldformulier voor de Oriëntatiedag. De Nieuwsbrief maken we met hulp van onze partners die ons voorzien van verhalen en informatie. Ook publiceren we regelmatig op onze LinkedIn-pagina, website en kanalen van de Gemeente Amsterdam en andere partners. Behalve dat we hiermee een bestaande groep zij-instromers blijven bereiken, trekken we hiermee ook nieuwe zij-instromers aan.

Baan met Toekomst Nieuwsbrief
Groot, groter, grootst: het Baan met Toekomst Oriëntatie Evenement

Om nog meer Amsterdammers te inspireren voor een duurzame baan hebben we op 7 juni 2023 groots uitgepakt met het Baan met Toekomst Oriëntatie Evenement.

We kozen voor een spectaculaire plek en een grootse ruimte: de NDSM-Loods in Amsterdam Noord. Hier konden we plek bieden aan meer dan 75 bedrijven en honderden bezoekers welkom heten. Ook waren er nieuwe sectoren vertegenwoordigd: groen, infra en de haven. Zo konden we een breed pallet aan vakgebieden bieden aan bezoekers. Elke standhouder pakte op een eigen manier uit: van een stand met folders, posters en statafels tot grote objecten zoals een stadsbus en een vrachtauto. Er was ook plek voor workshops, skills tests en gesprekken met onze loopbaancoaches. De dag werd ingeleid door wethouder Groot Wassink (Sociale Zaken) en Energiecommissaris en ondernemer Ruud Koornstra. Presentatrice Eva Eikhout van BNNVARA ging in gesprek met bedrijven en bezoekers.

De dag overtrof onze verwachtingen: we hebben meer dan 630 bezoekers verwelkomd waar we er 500 hadden verwacht. Ook namen meer bedrijven deel dan we ons ten doel hadden gesteld: 75 vs. 50. Het Oriëntatie Evenement heeft een enorme impuls gegeven aan de groei van de community van werkgevers en opleiders, het verbreden van de sector en de aantrekken van nieuwe zij-instromers.

In 2023 hebben we ook twee kleinschaliger Oriëntatiedagen georganiseerd (in januari en december) waar 100 en 130 bezoekers op af kwamen. Bezoekers kregen meer inzicht in wat ze leuk vinden en wat bij ze past. Na de Oriëntatiedag konden bezoekers zich aanmelden voor een Verdiepingsdag bij een opleider of werkgever.

Bekijk ook de video: