Kansen in leren
en werken

Khalid Bentyeb kwam 4 jaar geleden vanuit Marokko naar Nederland. In Marokko was hij leraar Engels. In Nederland startte hij als facilitair medewerker. Na 3 jaar besloot hij dat het tijd was voor iets anders. Hij werkt nu als leerling servicemonteur voor Connexxion. Lees het hele verhaal.

Khalid leert en werkt intussen als monteur bij Connexxion

Domein Manager Techniek & Technologie, ROC van Amsterdam en Flevoland

Rob Aartsen

In gesprek met

Daarom hebben we dit onderwerp geagendeerd op de sectortafel Modulair Opleiden zij-instromers. Samen met een kleine groep werkgevers en opleiders experimenteren we met oplossingen om deze knelpunten aan te pakken.

Ook stellen we in de samenwerking met (toekomstige) partners van Baan met Toekomst een aantal voorwaarden aan de samenwerking met werkgevers. Zo kunnen alleen organisaties en bedrijven meedoen die net zoveel motivatie en veranderbereidheid tonen als wij, waar het gaat om het opleiden, aannemen en behouden van zij-instromers.

Dankzij onze ervaringen van het afgelopen anderhalf jaar hebben we al veel inzicht gekregen in wat goed werkt en waar nog veel winst te behalen valt wat betreft het omscholen van zij-instromers naar de bouw, techniek en het groen.

Een belangrijk aandachtspunt in onze aanpak voor 2023 is om het onderwijs beter op de arbeidsmarkt te laten aansluiten. Het kunnen uitgeven van certificaten of andere verkorte opleidingen kan het aantal mensen dat zich laat omscholen vergroten en zorgt er bovendien voor dat meer zij-instromers eerder aan de slag kunnen.

Kansen in leren
en werken

Een belangrijk aandachtspunt in onze aanpak voor 2023 is om het onderwijs beter op de arbeidsmarkt te laten aansluiten. Het kunnen uitgeven van certificaten of andere verkorte opleidingen kan het aantal mensen dat zich laat omscholen vergroten en zorgt er bovendien voor dat meer zij-instromers eerder aan de slag kunnen.

Daarom hebben we dit onderwerp geagendeerd op de sectortafel Modulair Opleiden zij-instromers. Samen met een kleine groep werkgevers en opleiders experimen-teren we met oplossingen om deze knelpunten aan te pakken.

Ook stellen we in de samenwerking met (toekomstige) partners van Baan met Toekomst een aantal voorwaarden aan de samenwerking met werkgevers. Zo kunnen alleen organisaties en bedrijven meedoen die net zoveel motivatie en veranderbereidheid tonen als wij, waar het gaat om het opleiden, aannemen en behouden van zij-instromers.

Dankzij onze ervaringen van het afgelopen anderhalf jaar hebben we al veel inzicht gekregen in wat goed werkt en waar nog veel winst te behalen valt wat betreft het omscholen van zij-instromers naar de bouw, techniek en het groen.

Khalid Bentyeb kwam 4 jaar geleden vanuit Marokko naar Nederland. In Marokko was hij leraar Engels. In Nederland startte hij als facilitair medewerker. Na 3 jaar besloot hij dat het tijd was voor iets anders. Hij werkt nu als leerling servicemonteur voor Connexxion. Lees het hele verhaal.

Khalid leert en werkt intussen als monteur bij Connexxion

Domein Manager Techniek & Technologie, ROC van Amsterdam en Flevoland

Rob Aartsen

In gesprek

Er zijn al jaren veel mogelijkheden om in te stromen in de BBL (beroeps-begeleide leerweg). Daarnaast zijn er de afgelopen jaren verschillende initiatieven gestart voor zij-instromers. Bijvoorbeeld Karackter voor de Bouw niveau 4, een NS-traject voor service en onderhoud aan treinen en Bonarius voor Installatie en Elektrotechniek. Verder is het ROC van Amsterdam en Flevoland volop bezig met het ontwikkelen en inzetten van Praktijk-verklaringen en Certificaten voor zij-instroom en omscholing in samenwerking met bedrijven.

Er worden minder kinderen geboren, dat heeft invloed op de instroom in het techniekonderwijs. Daarnaast zitten we in een energietransitie waardoor er veel meer mensen nodig zijn in de techniek. Ook komen er hierdoor nieuwe banen bij, zoals bijvoorbeeld het onderhoud van windmolens. Dit betekent dat we het MBO-onderwijs beter moeten afstemmen op het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld door hybride onderwijs tussen BOL (beroepsopleidende leerweg)-opleidingen en het bedrijfsleven. Ook moet het onderwijs veel meer openstaan voor zij-instroom en omscholing. Dit houdt in dat het MBO-onderwijs flexibeler moet worden: we moeten kijken naar wat iemand al kan en hierop zijn of haar studieloopbaan laten aansluiten. Dit heeft weer gevolgen voor het curriculum van een opleiding en de manier van lesgeven.

Wat moeten we doen om het aantal zij-instromers binnen de techniek substantieel te vergroten?

We moeten samenwerken om al deze veranderingen bij te benen en om aan de vraag naar opleidingen voor werknemers te voldoen. Werkgevers in de techniek moeten zich meer bewust zijn van hun taak in een duurzaam personeelsbeleid. Voor een werknemer wordt het werken in de techniek aantrekkelijker als de werkgever ook ontwikkelmogelijkheden biedt. Veel mensen in onze maatschappij weten niet hoeveel mooie en diverse beroepen er zijn in de techniek. Ook zijn veel werkgevers zich er vaak niet van bewust dat er te weinig studenten zijn in de opleidingen om aan de vraag van de markt te kunnen voldoen.

Wat is jouw droom voor de toekomst?

Veel mensen weten niet hoe mooi en interessant de techniek is of hoe ze de stap moeten zetten naar onderwijs en werk in deze sector. Ook zie ik een grote afstand tussen het voorbereidend onderwijs en het MBO. Daarom is het mijn droom dat er herkenbare campussen komen en dat instanties en bedrijven het MBO beter leren te vinden en meer met ons samenwerken. Het zou mooi zijn als meer bedrijven het lef hebben om zij-instromers in dienst te nemen en deze mensen te laten omscholen, want hier zijn wij goed in!

Rob:

“Mijn droom: “Er komen herkenbare campussen en instanties en bedrijven weten het MBO beter te vinden en werken meer met ons samen.”