De totstandkoming van de steungroepen

Logo Amsterdam
 • Passie en toewijding om ouders te helpen

 • Ouders en jongeren

Steungroepen
 • Research

 • Persoonlijke gesprekken

 • Bestaande steungroepen

Onderzoek
 • Gedupeerde collega’s gemeente

Intern steunpunt
 • Doelen, ambities en verwachtingen in beeld

 • Rol ouders

 • Rol gemeente

Plannen initiatiefnemers
 • Waarom doen we dit?

 • Overzicht bijeenkomsten maart

Bijeenkomsten
 • Intern

 • Extern

Signalen
 • Learning by doing

 • Bottom up

 • Reflectie

Lessons learned
 • In co-creatie met de ouders

 • Gezamenlijke tool

Evaluatie
Logo Amsterdam

De totstandkoming van de steungroepen

Learning bij doing aanpak: de volgende stap in het proces pas werd bepaald op basis van de uitkomst van de vorige stap. Hierdoor was het mogelijk om in relatief korte tijd grote stappen te zetten.