Panoramafoto van een gracht in Amsterdam

Voorwoord

Beste Amsterdammers en Weespers,

In het jaarverslag vertellen we als gemeente wat we het afgelopen jaar hebben gedaan met het geld dat we beschikbaar hadden. Geld uit onder andere het gemeentefonds en uit de gemeentelijke belasting die u betaald heeft, maar ook bijvoorbeeld uit toeristenbelasting.

Het jaarverslag is een groot boekwerk om door te nemen. Daarom bieden we een online magazine op hoofdlijnen, net als bij de Begroting 2024. Het jaarverslag laat zien hoe het college van B en W plannen heeft uitgevoerd die eerder werden vastgesteld in de begroting voor 2023. In 2023 heeft de gemeente Amsterdam hard gewerkt aan de 3 prioriteiten uit het coalitieakkoord: het aanpakken van de wooncrisis, ongelijk investeren voor gelijke kansen en het bestrijden van de klimaatcrisis.

In 2023 hadden we meer inkomsten dan verwacht en minder uitgaven dan gepland. Dat komt doordat de inkomsten uit de toeristenbelasting hoger zijn dan verwacht en door de onvoorspelbaarheid van de uitkering die we vanuit het Rijk krijgen. We hebben hierdoor meer geld binnengekregen dan verwacht, dat we pas in de komende jaren kunnen besteden. Dit geld gaat naar de algemene reserve zodat we daar de komende jaren gebruik van kunnen maken.

In dit magazine laten we u per thema in sneltreinvaart zien waar we het geld in 2023 aan hebben besteed.

Hester van Buren, wethouder Financiën

Hester van Buren, wethouder Financiën Gemeente Amsterdam
Panoramafoto van een gracht in Amsterdam

Voorwoord

Beste Amsterdammers en Weespers,

In het jaarverslag vertellen we als gemeente wat we het afgelopen jaar hebben gedaan met het geld dat we beschikbaar hadden. Geld uit onder andere het gemeentefonds en uit de gemeentelijke belasting die u betaald heeft, maar ook bijvoorbeeld uit toeristenbelasting.

Het jaarverslag is een groot boekwerk om door te nemen. Daarom bieden we een online magazine op hoofdlijnen, net als bij de Begroting 2024. Het jaarverslag laat zien hoe het college van B en W plannen heeft uitgevoerd die eerder werden vastgesteld in de begroting voor 2023. In 2023 heeft de gemeente Amsterdam hard gewerkt aan de 3 prioriteiten uit het coalitieakkoord: het aanpakken van de wooncrisis, ongelijk investeren voor gelijke kansen en het bestrijden van de klimaatcrisis.

In 2023 hadden we meer inkomsten dan verwacht en minder uitgaven dan gepland. Dat komt doordat de inkomsten uit de toeristenbelasting hoger zijn dan verwacht en door de onvoorspelbaarheid van de uitkering die we vanuit het Rijk krijgen. We hebben hierdoor meer geld binnengekregen dan verwacht, dat we pas in de komende jaren kunnen besteden. Dit geld gaat naar de algemene reserve zodat we daar de komende jaren gebruik van kunnen maken.

In dit magazine laten we u per thema in sneltreinvaart zien waar we het geld in 2023 aan hebben besteed.

Hester van Buren, wethouder Financiën

Hester van Buren, wethouder Financiën Gemeente Amsterdam