Sociale zaken en armoedebestrijding

Huis met kastje voor de deur met levensmiddelen op mee te nemen door mensen met een laag inkomen

In Amsterdam en Weesp willen we ervoor zorgen dat iedereen genoeg geld heeft om van te leven. Als mensen even geen geld hebben, helpen wij ze. Dat doen we door mensen snel en goed een bijstandsuitkering te geven. Ook geven we geld aan mensen met een laag inkomen. We proberen te zien wanneer mensen geldproblemen krijgen en helpen ze om die te voorkomen of op te lossen. We willen dat mensen zelf genoeg geld verdienen en helpen ze daarom met het vinden van werk. Werk zorgt niet alleen voor een inkomen, maar is voor mensen ook belangrijk om zich te ontwikkelen en maatschappelijk mee te doen.

Illustratie Adam met naast zich een kapot fornuis

7.1 Inkomensregelingen

 • Het aantal inwoners dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering is in 2023 verder gedaald van 35.503 naar 34.880 en daarmee voor het eerst sinds 2011 onder de 35.000 uitgekomen. Aangezien het totale aantal inwoners van de stad is gegroeid, hebben dus in verhouding minder mensen een bijstandsuitkering nodig.

 • In 2023 heeft het college de Agenda Bestaanszekerheid voor iedereen gepresenteerd. Hierin staan nieuwe en bestaande maatregelen die ervoor zorgen dat Amsterdammers met weinig geld beter en sneller geholpen kunnen worden.

 • De drempel om een bedrag te geven aan mensen met een bijstandsuitkering is verhoogd naar € 1.800 per jaar. Zo hebben zij meer mogelijkheden om financiële problemen te voorkomen met hulp uit hun eigen netwerk.

 • In 2023 hebben we leefgeld gegeven aan ongeveer 3.920 Oekraïense ontheemden.

7.2 Werk, participatie en inburgering

 • Het afgelopen jaar zijn 3.256 mensen uit de uitkering gestroomd naar werk of scholing. Bijstandsgerechtigden die op deze krappe arbeidsmarkt toch nog niet aan werk zijn gekomen, hebben vaak meerdere problemen. Het vraagt meer tijd en inspanning om hen naar betaald werk te begeleiden.

 • Van de statushouders die wij begeleiden, heeft de helft binnen 3 jaar betaald werk gevonden. Sinds 2022 is de gemeente ook verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders. Omdat er gedurende het jaar veel mensen tegelijkertijd bij ons zijn aangemeld, konden we niet iedereen binnen 4 weken een inburgeringsaanbod doen.

 • We bieden Amsterdammers en Weespers een toegankelijk en gratis cursusaanbod om hun vaardigheden op het gebied van taal, rekenen en digitale middelen te verbeteren. In 2023 hebben ruim 5.000 inwoners kunnen deelnemen aan een van de cursussen. Dat zijn er iets meer dan we hadden verwacht.

7.3 Armoede en schuldhulp

 • De doelgroep voor alle zogenoemde ‘minimaregelingen’ is uitgebreid. Het gaat niet meer alleen om huishoudens met inkomens tot 120 procent van het wettelijk sociaal minimum, maar nu om huishoudens met inkomens tot 130 procent van dat minimum. Voor de regelingen voor kinderen, zoals de tegemoetkoming in schoolkosten en gratis sporten, is de grens voor deelnemende gezinnen verhoogd naar 150 procent van het minimuminkomen voor de schooljaren 2023-2024 en 2024-2025.

 • Ongeveer 83.500 huishoudens hebben de gemeentelijke energietoeslag ontvangen. Zo’n 3.800 huishoudens met een laag inkomen hebben individuele bijzondere bijstand van ons gekregen omdat ze hun energiekosten niet konden betalen.

 • In 2023 hebben we met 90 nieuwe partijen een overeenkomst gesloten om betaalachterstanden te melden. De gemeente heeft hierdoor ruim 31.000 Amsterdammers met een betaalachterstand bereikt en hulp aangeboden.

Uitgelicht

Sociale zaken en armoedebestrijding

Huis met kastje voor de deur met levensmiddelen op mee te nemen door mensen met een laag inkomen

In Amsterdam en Weesp willen we ervoor zorgen dat iedereen genoeg geld heeft om van te leven. Als mensen even geen geld hebben, helpen wij ze. Dat doen we door mensen snel en goed een bijstandsuitkering te geven. Ook geven we geld aan mensen met een laag inkomen. We proberen te zien wanneer mensen geldproblemen krijgen en helpen ze om die te voorkomen of op te lossen. We willen dat mensen zelf genoeg geld verdienen en helpen ze daarom met het vinden van werk. Werk zorgt niet alleen voor een inkomen, maar is voor mensen ook belangrijk om zich te ontwikkelen en maatschappelijk mee te doen.

Illustratie Adam met naast zich een kapot fornuis

7.1 Inkomensregelingen

 • Het aantal inwoners dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering is in 2023 verder gedaald van 35.503 naar 34.880 en daarmee voor het eerst sinds 2011 onder de 35.000 uitgekomen. Aangezien het totale aantal inwoners van de stad is gegroeid, hebben dus in verhouding minder mensen een bijstandsuitkering nodig.

 • In 2023 heeft het college de Agenda Bestaanszekerheid voor iedereen gepresenteerd. Hierin staan nieuwe en bestaande maatregelen die ervoor zorgen dat Amsterdammers met weinig geld beter en sneller geholpen kunnen worden.

 • De drempel om een bedrag te geven aan mensen met een bijstandsuitkering is verhoogd naar € 1.800 per jaar. Zo hebben zij meer mogelijkheden om financiële problemen te voorkomen met hulp uit hun eigen netwerk.

 • In 2023 hebben we leefgeld gegeven aan ongeveer 3.920 Oekraïense ontheemden.

7.2 Werk, participatie en inburgering

 • Het afgelopen jaar zijn 3.256 mensen uit de uitkering gestroomd naar werk of scholing. Bijstandsgerechtigden die op deze krappe arbeidsmarkt toch nog niet aan werk zijn gekomen, hebben vaak meerdere problemen. Het vraagt meer tijd en inspanning om hen naar betaald werk te begeleiden.

 • Van de statushouders die wij begeleiden, heeft de helft binnen 3 jaar betaald werk gevonden. Sinds 2022 is de gemeente ook verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders. Omdat er gedurende het jaar veel mensen tegelijkertijd bij ons zijn aangemeld, konden we niet iedereen binnen 4 weken een inburgeringsaanbod doen.

 • We bieden Amsterdammers en Weespers een toegankelijk en gratis cursusaanbod om hun vaardigheden op het gebied van taal, rekenen en digitale middelen te verbeteren. In 2023 hebben ruim 5.000 inwoners kunnen deelnemen aan een van de cursussen. Dat zijn er iets meer dan we hadden verwacht.

7.3 Armoede en schuldhulp

 • De doelgroep voor alle zogenoemde ‘minimaregelingen’ is uitgebreid. Het gaat niet meer alleen om huishoudens met inkomens tot 120 procent van het wettelijk sociaal minimum, maar nu om huishoudens met inkomens tot 130 procent van dat minimum. Voor de regelingen voor kinderen, zoals de tegemoetkoming in schoolkosten en gratis sporten, is de grens voor deelnemende gezinnen verhoogd naar 150 procent van het minimuminkomen voor de schooljaren 2023-2024 en 2024-2025.

 • Ongeveer 83.500 huishoudens hebben de gemeentelijke energietoeslag ontvangen. Zo’n 3.800 huishoudens met een laag inkomen hebben individuele bijzondere bijstand van ons gekregen omdat ze hun energiekosten niet konden betalen.

 • In 2023 hebben we met 90 nieuwe partijen een overeenkomst gesloten om betaalachterstanden te melden. De gemeente heeft hierdoor ruim 31.000 Amsterdammers met een betaalachterstand bereikt en hulp aangeboden.

Uitgelicht