Algemene dekkingsmiddelen en Bestuur en organisatie

Amsterdamse gracht met aan weerskantan woonboten

Algemene dekkingsmiddelen

 • In 2023 kregen we € 71,0 miljoen van het gemeentefonds voor energietoeslagen.

 • We ontvingen ook € 114,5 miljoen als compensatie voor de lagere parkeerinkomsten en toeristenbelasting tijdens de coronaperiode.

 • Het renteresultaat in 2023 was € 6,3 miljoen. Dit komt doordat de rente is gestegen en we minder en goedkoper hebben geleend. De gestegen rente zorgde er ook voor dat we meer rente hebben ontvangen over de leningen die we hebben verstrekt.

 • We ontvingen € 14,9 miljoen aan dividenden van onze deelnemingen in 2023.

Bestuur en organisatie

 • In 2023 organiseerden we 2 verkiezingen en maakten we een plan om de opkomst te verhogen.

 • Met de nieuwe Agenda Digitale Stad gaan we aan de slag met de vraag hoe technologie ons op een verantwoorde manier kan helpen bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. In de agenda is veel aandacht voor digitale inclusie, de online leefwereld van jongeren en een verantwoord gebruik van artificiële intelligentie.

 • Ruim 46.000 mensen hebben gestemd op plannen voor besteding van het buurtbudget in hun stadsdeel.

 • De positie van de stadsdeelcommissies is versterkt met instrumenten om het dagelijks bestuur te sturen en de uitvoering te controleren.

 • Een aantal stadsdelen in Amsterdam heeft last van hardnekkige en samenhangende problemen. We investeren extra in deze stadsdelen. Met de aanpakken in stadsdelen Zuidoost, Nieuw-West en Noord werken verschillende partijen langdurig samen aan een betere toekomst voor bewoners in deze stadsdelen. De aanpakken richten zich op meerdere thema’s die allemaal met elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld armoede, veiligheid en gezondheid.

Uitgelicht

Illustratie zak geld en portomonnee Adam en Eva als burgemeester en bestuurder met silhoutte van de Stopera

Algemene dekkingsmiddelen en Bestuur en organisatie

Amsterdamse gracht met aan weerskantan woonboten

Algemene dekkingsmiddelen

 • In 2023 kregen we € 71,0 miljoen van het gemeentefonds voor energietoeslagen.

 • We ontvingen ook € 114,5 miljoen als compensatie voor de lagere parkeerinkomsten en toeristenbelasting tijdens de coronaperiode.

 • Het renteresultaat in 2023 was € 6,3 miljoen. Dit komt doordat de rente is gestegen en we minder en goedkoper hebben geleend. De gestegen rente zorgde er ook voor dat we meer rente hebben ontvangen over de leningen die we hebben verstrekt.

 • We ontvingen € 14,9 miljoen aan dividenden van onze deelnemingen in 2023.

Illustratie zak geld en portomonnee Adam en Eva als burgemeester en bestuurder met silhoutte van de Stopera

Uitgelicht

Bestuur en organisatie

 • In 2023 organiseerden we 2 verkiezingen en maakten we een plan om de opkomst te verhogen.

 • Met de nieuwe Agenda Digitale Stad gaan we aan de slag met de vraag hoe technologie ons op een verantwoorde manier kan helpen bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. In de agenda is veel aandacht voor digitale inclusie, de online leefwereld van jongeren en een verantwoord gebruik van artificiële intelligentie.

 • Ruim 46.000 mensen hebben gestemd op plannen voor besteding van het buurtbudget in hun stadsdeel.

 • De positie van de stadsdeelcommissies is versterkt met instrumenten om het dagelijks bestuur te sturen en de uitvoering te controleren.

 • Een aantal stadsdelen in Amsterdam heeft last van hardnekkige en samenhangende problemen. We investeren extra in deze stadsdelen. Met de aanpakken in stadsdelen Zuidoost, Nieuw-West en Noord werken verschillende partijen langdurig samen aan een betere toekomst voor bewoners in deze stadsdelen. De aanpakken richten zich op meerdere thema’s die allemaal met elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld armoede, veiligheid en gezondheid.