Onderwijs

Hal van school met kinderen die de trap oprennen

We willen dat alle leerlingen het beste onderwijs krijgen dat mogelijk is. Elk kind verdient alle kansen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, ongeacht de achtergrond van het kind of de omgeving waarin het kind opgroeit.

Illustratie Adam die bord aanwijst en drie kinderen die toekijken

5.1 Onderwijs

  • We hebben het aantal Familiescholen uitgebreid van 8 naar 25 scholen, dit was een wens in het coalitieakkoord. Een Familieschool biedt ondersteuning aan het hele gezin door samen te werken met verschillende maatschappelijke instellingen op het gebied van cultuur, sport, armoedebestrijding en zorg.

  • Met de Mbo-agenda 2023-2027 investeren we de komende jaren € 35 miljoen in het lokale mbo- en arbeidsmarktbeleid. In het bijzonder is er aandacht voor studenten van de entree- en basisberoepsopleidingen, voor jongeren in de stadsdelen Zuidoost, Nieuw-West en Noord en voor de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.

  • Daarnaast hebben we gewerkt aan betere kwaliteit van het onderwijs in de stad. Door onder andere de oplevering van 4 nieuwe of gerenoveerde schoolgebouwen in het primair onderwijs en 4 in het voortgezet onderwijs. We werken aan het behoud van huidige leraren en de opleiding van nieuwe leraren. Zo zijn er steeds meer zij-instromers. In het primair onderwijs waren dat er 145 in schooljaar 2022/23.

  • In 2023 werden de bibliotheken in de stad ruim 3,5 miljoen keer bezocht. Daarnaast zijn in de bibliotheken 6.650 activiteiten georganiseerd waar bijna 85.000 mensen aan hebben deelgenomen. Dit heeft de Openbare Bibliotheek Amsterdam gedaan met tientallen partners in de stad waaronder buurtteams, musea, schrijverscollectieven, wijkbewoners, gemeente, kunstenaars, onderwijsinstellingen, muziekinstituten en jeugdorganisaties.

Uitgelicht

Onderwijs

Hal van school met kinderen die de trap oprennen

We willen dat alle leerlingen het beste onderwijs krijgen dat mogelijk is. Elk kind verdient alle kansen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, ongeacht de achtergrond van het kind of de omgeving waarin het kind opgroeit.

Illustratie Adam die bord aanwijst en drie kinderen die toekijken

5.1 Onderwijs

  • We hebben het aantal Familiescholen uitgebreid van 8 naar 25 scholen, dit was een wens in het coalitieakkoord. Een Familieschool biedt ondersteuning aan het hele gezin door samen te werken met verschillende maatschappelijke instellingen op het gebied van cultuur, sport, armoedebestrijding en zorg.

  • Met de Mbo-agenda 2023-2027 investeren we de komende jaren € 35 miljoen in het lokale mbo- en arbeidsmarktbeleid. In het bijzonder is er aandacht voor studenten van de entree- en basisberoepsopleidingen, voor jongeren in de stadsdelen Zuidoost, Nieuw-West en Noord en voor de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.

  • Daarnaast hebben we gewerkt aan betere kwaliteit van het onderwijs in de stad. Door onder andere de oplevering van 4 nieuwe of gerenoveerde schoolgebouwen in het primair onderwijs en 4 in het voortgezet onderwijs. We werken aan het behoud van huidige leraren en de opleiding van nieuwe leraren. Zo zijn er steeds meer zij-instromers. In het primair onderwijs waren dat er 145 in schooljaar 2022/23.

  • In 2023 werden de bibliotheken in de stad ruim 3,5 miljoen keer bezocht. Daarnaast zijn in de bibliotheken 6.650 activiteiten georganiseerd waar bijna 85.000 mensen aan hebben deelgenomen. Dit heeft de Openbare Bibliotheek Amsterdam gedaan met tientallen partners in de stad waaronder buurtteams, musea, schrijverscollectieven, wijkbewoners, gemeente, kunstenaars, onderwijsinstellingen, muziekinstituten en jeugdorganisaties.

Uitgelicht