Openbare ruimte, water, groen, vervoer

Medewerkers van de gemeente plaatsen een bord met 30 km per uur. Op de voorgrond een cameraman

Amsterdam wil een stad zijn waar iedereen zich thuis voelt en gemakkelijk kan reizen, zelfs met de verwachte groei en beperkte ruimte en geld. De openbare ruimte is de plek waar veel van de ambities van de stad in terechtkomen. Er is ruimte nodig om veilig op te kunnen groeien, elkaar te ontmoeten en van A naar B te reizen. Ook is er ruimte nodig voor vergroening, het beschermen van de biodiversiteit en de ruimtelijke inpassing van de overstap naar duurzame energie. Tegelijkertijd groeit de stad door gebiedsontwikkeling en verdichting en kost het veel werk om de bestaande stad schoon en heel te houden.

Illustratie van auto aan een laadpaal

2.1 Verkeer, vervoer en parkeren

 • De maximumsnelheid is in grote delen van de stad verlaagd van 50 naar 30 kilometer per uur. We verwachten dat de lagere snelheid zal bijdragen aan de verkeersveiligheid in de stad.

 • Tijdens de proef ‘Knip Weesperstraat’ waren de Weesperstraat en 3 straten eromheen gesloten voor auto’s tussen 6 uur ‘s ochtends en 11 uur ’s avonds. Er werd onderzocht wat de effecten zijn op de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid in de Weesperstraat, Valkenburgerstraat en de buurt eromheen. De proef was van 12 juni tot en met 23 juli 2023.

2.2. Openbaar vervoer

 • De gemeenteraad heeft € 7,5 miljoen beschikbaar gesteld voor het behoud van bus- en tramlijnen die dreigden te verdwijnen. Helaas kon het extra geld niet aan dit doel worden uitgegeven omdat er een tekort is aan bus- en tramchauffeurs. Dit extra geld wordt besteed aan onder andere het verbeteren van de betaalbaarheid van het openbaar vervoer.

2.3 Afval en reiniging openbare ruimte

 • Na de invoering van het statiegeld op kleine plastic flesjes is vorig jaar ook statiegeld op blikjes ingevoerd. Minder positief daaraan is dat afvalbakken worden opengebroken en leeggehaald om er statiegeldverpakkingen uit te halen. Dit leidt tot veel extra zwerfvuil. We hebben extra reinigers ingezet om het extra zwerfvuil tegen te gaan en sloten van prullenbakken te vervangen. Daarnaast voeren we proeven uit met statiegeld doneerringen in verschillende stadsdelen.

2.4 Beheer en onderhoud openbare ruimte

 • In 2023 hebben we 78 onderhoudsprojecten uitgevoerd aan pleinen, wegen en stoepen, met een totaal oppervlak van 900.000 m2. Zo hebben we de Tegenhouderstraat in Noord en de Michel de Klerkhof in Nieuw-West opgeknapt. Ook hebben we onderhoud uitgevoerd aan meer dan 60 bruggen, waaronder de volledige renovatie van de monumentale Scharrebiersluis en het onderhoud aan de Berlagebrug.

 • Inmiddels hebben we 90 procent van de openbare verlichting voorzien van energiezuinige leds. De monumentale verlichting gaat dagelijks een uur eerder uit, om energie te besparen.

2.5 Water

 • We hebben in 2023 veel meer onderhoud aan water kunnen uitvoeren. Zo hebben we de jachthaven in Durgerdam op de juiste diepte gebracht en is de natuurvriendelijke oever aan het Zwarte Pad (Nieuw-West) opgeknapt.

2.6 Groen en dierenwelzijn

 • In 2023 hebben we gezorgd voor het dagelijks onderhoud van het groen in de openbare ruimte. Het ging om het beheer van de parken, boom- en groenonderhoud, het maaien van gazons en taluds. Daarnaast zorgden stormen (onder andere Poly en Ciaran) in 2023 voor overlast en opruimwerk.

 • Er zijn 62 vergroeningsinitiatieven afgerond. Dit betekent dat ruim 12.000 m2 aan verharde ondergrond is omgevormd naar groen. Ook hebben we 150 bomen geplant.

2.7 Riool en drinkwater

 • We hebben in 2023 uitstekend drinkwater geleverd aan inwoners en bedrijven in Amsterdam en omgeving. We hebben maatregelen genomen om de bestaande capaciteit uit te breiden, zodat we ook in de toekomst voldoen aan de toenemende vraag naar drinkwater.

Uitgelicht

Openbare ruimte, water, groen, vervoer

Medewerkers van de gemeente plaatsen een bord met 30 km per uur. Op de voorgrond een cameraman

Amsterdam wil een stad zijn waar iedereen zich thuis voelt en gemakkelijk kan reizen, zelfs met de verwachte groei en beperkte ruimte en geld. De openbare ruimte is de plek waar veel van de ambities van de stad in terechtkomen. Er is ruimte nodig om veilig op te kunnen groeien, elkaar te ontmoeten en van A naar B te reizen. Ook is er ruimte nodig voor vergroening, het beschermen van de biodiversiteit en de ruimtelijke inpassing van de overstap naar duurzame energie. Tegelijkertijd groeit de stad door gebiedsontwikkeling en verdichting en kost het veel werk om de bestaande stad schoon en heel te houden.

Illustratie van auto aan een laadpaal

2.1 Verkeer, vervoer en parkeren

 • De maximumsnelheid is in grote delen van de stad verlaagd van 50 naar 30 kilometer per uur. We verwachten dat de lagere snelheid zal bijdragen aan de verkeersveiligheid in de stad.

 • Tijdens de proef ‘Knip Weesperstraat’ waren de Weesperstraat en 3 straten eromheen gesloten voor auto’s tussen 6 uur ‘s ochtends en 11 uur ’s avonds. Er werd onderzocht wat de effecten zijn op de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid in de Weesperstraat, Valkenburgerstraat en de buurt eromheen. De proef was van 12 juni tot en met 23 juli 2023.

2.2. Openbaar vervoer

 • De gemeenteraad heeft € 7,5 miljoen beschikbaar gesteld voor het behoud van bus- en tramlijnen die dreigden te verdwijnen. Helaas kon het extra geld niet aan dit doel worden uitgegeven omdat er een tekort is aan bus- en tramchauffeurs. Dit extra geld wordt besteed aan onder andere het verbeteren van de betaalbaarheid van het openbaar vervoer.

2.3 Afval en reiniging openbare ruimte

 • Na de invoering van het statiegeld op kleine plastic flesjes is vorig jaar ook statiegeld op blikjes ingevoerd. Minder positief daaraan is dat afvalbakken worden opengebroken en leeggehaald om er statiegeldverpakkingen uit te halen. Dit leidt tot veel extra zwerfvuil. We hebben extra reinigers ingezet om het extra zwerfvuil tegen te gaan en sloten van prullenbakken te vervangen. Daarnaast voeren we proeven uit met statiegeld doneerringen in verschillende stadsdelen.

2.4 Beheer en onderhoud openbare ruimte

 • In 2023 hebben we 78 onderhoudsprojecten uitgevoerd aan pleinen, wegen en stoepen, met een totaal oppervlak van 900.000 m2. Zo hebben we de Tegenhouderstraat in Noord en de Michel de Klerkhof in Nieuw-West opgeknapt. Ook hebben we onderhoud uitgevoerd aan meer dan 60 bruggen, waaronder de volledige renovatie van de monumentale Scharrebiersluis en het onderhoud aan de Berlagebrug.

 • Inmiddels hebben we 90 procent van de openbare verlichting voorzien van energiezuinige leds. De monumentale verlichting gaat dagelijks een uur eerder uit, om energie te besparen.

2.5 Water

 • We hebben in 2023 veel meer onderhoud aan water kunnen uitvoeren. Zo hebben we de jachthaven in Durgerdam op de juiste diepte gebracht en is de natuurvriendelijke oever aan het Zwarte Pad (Nieuw-West) opgeknapt.

2.6 Groen en dierenwelzijn

 • In 2023 hebben we gezorgd voor het dagelijks onderhoud van het groen in de openbare ruimte. Het ging om het beheer van de parken, boom- en groenonderhoud, het maaien van gazons en taluds. Daarnaast zorgden stormen (onder andere Poly en Ciaran) in 2023 voor overlast en opruimwerk.

 • Er zijn 62 vergroeningsinitiatieven afgerond. Dit betekent dat ruim 12.000 m2 aan verharde ondergrond is omgevormd naar groen. Ook hebben we 150 bomen geplant.

2.7 Riool en drinkwater

 • We hebben in 2023 uitstekend drinkwater geleverd aan inwoners en bedrijven in Amsterdam en omgeving. We hebben maatregelen genomen om de bestaande capaciteit uit te breiden, zodat we ook in de toekomst voldoen aan de toenemende vraag naar drinkwater.

Uitgelicht