Economie, kunst, cultuur en erfgoed

Foto van het IJ met op de voorgrond aangemeerde boten en op de achtergrond het gebouw van Eye Film Instituut

We werken aan een economische ontwikkeling die in balans is met de klimaat- en maatschappelijke vraagstukken in de stad. We werken aan een duurzame economie en nemen maatregelen om de problemen van te veel toerisme en overlast aan te pakken.

We willen van de stad nog meer een levendige, open en inclusieve cultuurstad maken door meer kunst en cultuur aan te bieden. We houden rekening met de historische waarde van de stad, zowel door de historische kenmerken in de grachtengordel te behouden als door het beschermen van erfgoederen in nieuwere wijken.

Illustratie Adam met werkkleding en een fabriek en een vrachtschip

3.1 Economie en innovatie

  • Om de problemen van te veel toerisme en overlast aan te pakken, hebben we in 2023 verschillende maatregelen ingevoerd, zoals strengere sluitingstijden, een blowverbod, touringcarbeleid, beperkingen voor bed and breakfasts en het reguleren van vakantieverhuur. Onderzoeken naar het beperken van rivier- en zeecruiseschepen in de stad zijn gestart.

3.2 Kunst en cultuur

  • In 2023 hebben we besloten dat nieuwe culturele voorzieningen in de stad komen, vooral in Noord, Nieuw-West en Zuidoost. In Nieuw-West werken we aan een nieuw gebouw voor de Meervaart. In 2023 liep ook de voorbereiding van de renovatie en uitbreiding van het Amsterdam Museum door.

  • Hoewel de cultuursector in 2023 herstel heeft laten zien, zijn de gevolgen van de coronacrisis nog steeds voelbaar, mede door de hoge energiekosten. We ondersteunen de sector met een herstelplan voor kunst en cultuur.

3.3 Erfgoed

  • Het aantal onderzoeken naar monumenten en archeologie was in 2023 hoger dan verwacht door de grote hoeveelheid bouwplannen in de stad.

  • We hebben 10 monumenten aangewezen, waaronder een aantal jonge monumenten zoals het Pentagon en het Peper- en Zoutstel aan de Weteringschans. Verder hebben we een nieuwe vorm van de Open Monumentendag georganiseerd met aandacht voor een diverser en jonger publiek.

Uitgelicht

Economie, kunst, cultuur en erfgoed

Foto van het IJ met op de voorgrond aangemeerde boten en op de achtergrond het gebouw van Eye Film Instituut

We werken aan een economische ontwikkeling die in balans is met de klimaat- en maatschappelijke vraagstukken in de stad. We werken aan een duurzame economie en nemen maatregelen om de problemen van te veel toerisme en overlast aan te pakken.

We willen van de stad nog meer een levendige, open en inclusieve cultuurstad maken door meer kunst en cultuur aan te bieden. We houden rekening met de historische waarde van de stad, zowel door de historische kenmerken in de grachtengordel te behouden als door het beschermen van erfgoederen in nieuwere wijken.

Illustratie Adam met werkkleding en een fabriek en een vrachtschip

3.1 Economie en innovatie

  • Om de problemen van te veel toerisme en overlast aan te pakken, hebben we in 2023 verschillende maatregelen ingevoerd, zoals strengere sluitingstijden, een blowverbod, touringcarbeleid, beperkingen voor bed and breakfasts en het reguleren van vakantieverhuur. Onderzoeken naar het beperken van rivier- en zeecruiseschepen in de stad zijn gestart.

3.2 Kunst en cultuur

  • In 2023 hebben we besloten dat nieuwe culturele voorzieningen in de stad komen, vooral in Noord, Nieuw-West en Zuidoost. In Nieuw-West werken we aan een nieuw gebouw voor de Meervaart. In 2023 liep ook de voorbereiding van de renovatie en uitbreiding van het Amsterdam Museum door.

  • Hoewel de cultuursector in 2023 herstel heeft laten zien, zijn de gevolgen van de coronacrisis nog steeds voelbaar, mede door de hoge energiekosten. We ondersteunen de sector met een herstelplan voor kunst en cultuur.

3.3 Erfgoed

  • Het aantal onderzoeken naar monumenten en archeologie was in 2023 hoger dan verwacht door de grote hoeveelheid bouwplannen in de stad.

  • We hebben 10 monumenten aangewezen, waaronder een aantal jonge monumenten zoals het Pentagon en het Peper- en Zoutstel aan de Weteringschans. Verder hebben we een nieuwe vorm van de Open Monumentendag georganiseerd met aandacht voor een diverser en jonger publiek.

Uitgelicht