Bouwen, wonen en duurzaamheid

Mensen staan voor een wooncomplex in aanbouw

We werken actief aan het ontwikkelen van de stad, met speciale aandacht voor ruimtegebruik en duurzaamheid. Met het erfpachtstelsel houden we controle over het grondgebruik. We streven ernaar wijken op te leveren met betaalbare, milieuvriendelijke huizen. Gebouwen van de gemeente hebben openbare functies en zijn voor iedereen toegankelijk. De stad zet zich in voor klimaatneutraal en circulair omgaan met grondstoffen.

Illustratie Adam naast huizen in veiigheidskleding

1.1 Ruimtelijke Ontwikkeling

 • In 2023 hebben we de Ontwikkelstrategie 2035 vastgesteld. Hierin beschrijven we onze ambities en doelstellingen en zetten deze om naar concrete plannen voor de ontwikkeling van gebieden en het bouwen van huizen in de komende 10 tot 15 jaar. Op die manier zal de groei en verdichting van de stad plaatsvinden op de meest geschikte locaties.

1.2 Grond

 • We hebben een ‘doorbouwakkoord’ afgesloten met marktpartijen en corporaties om ervoor te zorgen dat de bouw van woningen doorgaat. Zo zijn we in 2023 begonnen met het bouwen van meer dan 5.000 woningen, ondanks de stijging van de rente en de hogere bouwkosten.

1.3 Erfpacht

 • In 2023 hebben 18.000 erfpachters een aanvraag ingediend voor de nieuwe spijtoptantenregeling. Deze regeling geeft erfpachters alsnog de kans om tegen gunstige voorwaarden over te stappen naar het nieuwe, eeuwigdurend erfpachtstelsel.

1.4 Wonen

 • De gemeenteraad heeft de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting vastgesteld. Met dit plan zorgen we voor voldoende betaalbare en goede woningen voor iedereen.

 • In 2023 is gestart met de nieuwe woonruimteverdeling. Mensen die het hardst een nieuwe woning nodig hebben, krijgen hierdoor een betere kans om een woning te vinden.

 • Het college van B en W versnelt het plan voor het isoleren van woningen, het isolatieoffensief. Hierbij wordt vooral gefocust op huizen van mensen in een kwetsbare positie.

1.5 Vastgoed

 • In 2023 hebben we besloten om € 120 miljoen beschikbaar te stellen voor de verduurzaming van ons vastgoed om de CO2-uitstoot van gemeentelijke panden terug te brengen naar 55 procent.

 • Huurders van ons vastgoed hebben we financieel ondersteund door ze te compenseren voor de grote huurverhogingen die kwamen door de hoge inflatie.

1.6 Duurzaamheid en Milieubeheer

 • Op 1 oktober 2023 is de uitvoeringsorganisatie Energie voor de Stad opgericht om de verbouwing van de stad voor de energietransitie te begeleiden. Zo willen we verstopping op het elektriciteitsnet helpen oplossen en de aanleg van warmtenetten bevorderen.

 • Met de uitvoeringsagenda Circulair 2023-2026 versnellen we de omslag naar een circulaire economie. Dat is een economie waarin producten een lange levensduur krijgen en zo min mogelijk nieuwe materialen nodig zijn. In deze agenda staan meer dan 70 activiteiten, hier is ruim € 14 miljoen voor gereserveerd.

1.7 Begraafplaatsen en crematoria

 • In 2023 hebben de gemeentelijke begraafplaatsen en crematoria 2.732 uitvaarten verzorgd. Dat is 35 procent van alle uitvaarten in Amsterdam.

 • Er hebben verschillende werkzaamheden plaatsgevonden aan de begraafplaatsen. Zo hebben we op begraafplaats Carspelhof in Weesp het nieuwe beheerdersgebouw opgeleverd. En we zijn begonnen met het duurzaam vervangen van de brandstof-aangedreven machines.

Uitgelicht

Bouwen, wonen en duurzaamheid

Mensen staan voor een wooncomplex in aanbouw

We werken actief aan het ontwikkelen van de stad, met speciale aandacht voor ruimtegebruik en duurzaamheid. Met het erfpachtstelsel houden we controle over het grondgebruik. We streven ernaar wijken op te leveren met betaalbare, milieuvriendelijke huizen. Gebouwen van de gemeente hebben openbare functies en zijn voor iedereen toegankelijk. De stad zet zich in voor klimaatneutraal en circulair omgaan met grondstoffen.

Illustratie Adam naast huizen in veiigheidskleding

1.1 Ruimtelijke Ontwikkeling

 • In 2023 hebben we de Ontwikkelstrategie 2035 vastgesteld. Hierin beschrijven we onze ambities en doelstellingen en zetten deze om naar concrete plannen voor de ontwikkeling van gebieden en het bouwen van huizen in de komende 10 tot 15 jaar. Op die manier zal de groei en verdichting van de stad plaatsvinden op de meest geschikte locaties.

1.2 Grond

 • We hebben een ‘doorbouwakkoord’ afgesloten met marktpartijen en corporaties om ervoor te zorgen dat de bouw van woningen doorgaat. Zo zijn we in 2023 begonnen met het bouwen van meer dan 5.000 woningen, ondanks de stijging van de rente en de hogere bouwkosten.

1.3 Erfpacht

 • In 2023 hebben 18.000 erfpachters een aanvraag ingediend voor de nieuwe spijtoptantenregeling. Deze regeling geeft erfpachters alsnog de kans om tegen gunstige voorwaarden over te stappen naar het nieuwe, eeuwigdurend erfpachtstelsel.

1.4 Wonen

 • De gemeenteraad heeft de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting vastgesteld. Met dit plan zorgen we voor voldoende betaalbare en goede woningen voor iedereen.

 • In 2023 is gestart met de nieuwe woonruimteverdeling. Mensen die het hardst een nieuwe woning nodig hebben, krijgen hierdoor een betere kans om een woning te vinden.

 • Het college van B en W versnelt het plan voor het isoleren van woningen, het isolatieoffensief. Hierbij wordt vooral gefocust op huizen van mensen in een kwetsbare positie.

1.5 Vastgoed

 • In 2023 hebben we besloten om € 120 miljoen beschikbaar te stellen voor de verduurzaming van ons vastgoed om de CO2-uitstoot van gemeentelijke panden terug te brengen naar 55 procent.

 • Huurders van ons vastgoed hebben we financieel ondersteund door ze te compenseren voor de grote huurverhogingen die kwamen door de hoge inflatie.

1.6 Duurzaamheid en Milieubeheer

 • Op 1 oktober 2023 is de uitvoeringsorganisatie Energie voor de Stad opgericht om de verbouwing van de stad voor de energietransitie te begeleiden. Zo willen we verstopping op het elektriciteitsnet helpen oplossen en de aanleg van warmtenetten bevorderen.

 • Met de uitvoeringsagenda Circulair 2023-2026 versnellen we de omslag naar een circulaire economie. Dat is een economie waarin producten een lange levensduur krijgen en zo min mogelijk nieuwe materialen nodig zijn. In deze agenda staan meer dan 70 activiteiten, hier is ruim € 14 miljoen voor gereserveerd.

1.7 Begraafplaatsen en crematoria

 • In 2023 hebben de gemeentelijke begraafplaatsen en crematoria 2.732 uitvaarten verzorgd. Dat is 35 procent van alle uitvaarten in Amsterdam.

 • Er hebben verschillende werkzaamheden plaatsgevonden aan de begraafplaatsen. Zo hebben we op begraafplaats Carspelhof in Weesp het nieuwe beheerdersgebouw opgeleverd. En we zijn begonnen met het duurzaam vervangen van de brandstof-aangedreven machines.

Uitgelicht