Veiligheid

Motoragend op de Dam met mensen om zich heen

Uitgelicht: Geweld voorkomen en bestrijden

Roodharige dame geeft stopteken met de hand

In de ideale wereld voelt iedereen zich veilig: op straat, thuis, op school, werk en tijdens het uitgaan. De realiteit is dat seksuele intimidatie en seksueel geweld helaas wel voorkomen in onze stad. In 2024 maken we extra geld vrij om intimidatie, discriminatie en geweld tegen LHBTIQ+-Amsterdammers te bestrijden en om seksuele intimidatie en seksueel geweld in de stad tegen te gaan. Zowel op straat als online.

Man met LHBTIQ+ shirt met Amsterdam erop geprint Adam als handhaver met rechts een camera
  • We bestrijden criminaliteit en ondermijning, onder andere met het programma Weerbaar Amsterdam. Het programma richt zich op de verstoring in buurten door drugshandel, en op het beschermen van wijken en jongeren tegen drugscriminaliteit. We nemen extra maatregelen in de Venserpolder in Zuidoost en de Wildemanbuurt in Nieuw-West. We combineren straf, zorg en begeleiding om crimineel gedrag onder jongeren te stoppen. De buurtrechter Venserpolder in Zuidoost behandelt kleine rechtszaken en zoekt samen met de bewoners naar oplossingen voor problemen.

  • Bij het Meldpunt Zorg en Woonoverlast kunnen bewoners een melding doen van overlast, of wanneer zij zich zorgen maken. Het meldpunt bespreekt de ontvangen signalen met bijvoorbeeld de GGD, politie, woningcorporaties, gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en verslavingszorg. Het meldpunt houdt bewoners op de hoogte van de gemaakte melding en geeft advies.

  • We zijn voorbereid op crises en rampen door bij te dragen aan de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland (VrAA) voor het leveren van brandweerzorg en crisisbeheersing.

Veiligheid

Motoragend op de Dam met mensen om zich heen

Uitgelicht: Geweld voorkomen en bestrijden

  • We bestrijden criminaliteit en ondermijning, onder andere met het programma Weerbaar Amsterdam. Het programma richt zich op de verstoring in buurten door drugshandel, en op het beschermen van wijken en jongeren tegen drugscriminaliteit. We nemen extra maatregelen in de Venserpolder in Zuidoost en de Wildemanbuurt in Nieuw-West. We combineren straf, zorg en begeleiding om crimineel gedrag onder jongeren te stoppen. De buurtrechter Venserpolder in Zuidoost behandelt kleine rechtszaken en zoekt samen met de bewoners naar oplossingen voor problemen.

  • Bij het Meldpunt Zorg en Woonoverlast kunnen bewoners een melding doen van overlast, of wanneer zij zich zorgen maken. Het meldpunt bespreekt de ontvangen signalen met bijvoorbeeld de GGD, politie, woningcorporaties, gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en verslavingszorg. Het meldpunt houdt bewoners op de hoogte van de gemaakte melding en geeft advies.

  • We zijn voorbereid op crises en rampen door bij te dragen aan de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland (VrAA) voor het leveren van brandweerzorg en crisisbeheersing.

Roodharige dame geeft stopteken met de hand

In de ideale wereld voelt iedereen zich veilig: op straat, thuis, op school, werk en tijdens het uitgaan. De realiteit is dat seksuele intimidatie en seksueel geweld helaas wel voorkomen in onze stad. In 2024 maken we extra geld vrij om intimidatie, discriminatie en geweld tegen LHBTIQ+-Amsterdammers te bestrijden en om seksuele intimidatie en seksueel geweld in de stad tegen te gaan. Zowel op straat als online.

Man met LHBTIQ+ shirt met Amsterdam erop geprint Adam als handhaver met rechts een camera