Openbare ruimte, water, groen en vervoer

Medewerker openbare dienst spuit de brug nat naast enkele passerende fietsers

Uitgelicht: Een schoon Amsterdam

Hardloper naast groenstrook

Een schone stad is een afvalvrije stad met schone straten, parken en pleinen. Hiervoor reinigen we op de plaatsen en momenten waar het nodig is. Dit doen we door gerichte schoonmaak, slimmer inzamelen van afval en het aanmoedigen van afvalscheiding. In 2023 is een afvalplan gemaakt per stadsdeel. In 2024 voeren we deze plannen uit. In Nieuw-West, Noord en Zuidoost wordt bijvoorbeeld de reiniging uitgebreid. Dit doen we door extra buurtconciërges en veegploegen in te zetten en twee recyclepunten op zondagen open te stellen.

Veegdienst aan het werk naast het trottoir Adam wandelt met hond en aankomende tram
 • Amsterdam groeit en daarom moet er ook voldoende plek zijn op de wegen, fietspaden en in het openbaar vervoer. In 2024 ronden we een aantal grote projecten af, waaronder de verbeterde fietsroute tussen 't IJ en het Mr. Visserplein. De drukke stad vraagt om een overgang van autogebruik naar meer gebruik van ov, fiets en het delen van de auto.

 • In 2024 verbeteren we de verkeersveiligheid in de stad. Het verder autoluw maken van de stad en het verlagen van de maximumsnelheid op veel wegen naar 30 km/h helpt daarbij. De komst van meer schoolstraten maakt het verkeer in de stad ook veiliger. Een schoolstraat is aan het begin en einde van de schooldag een half uur afgesloten voor auto’s en ander gemotoriseerd verkeer. Zo kunnen leerlingen veilig de school in en uit.

 • In 2024 maken we € 7,5 miljoen extra beschikbaar om het openbaar vervoer goed en betrouwbaar te houden voor iedereen. Met dit geld voorkomen we dat lijnen of haltes verdwijnen.

 • We trekken extra geld uit voor het verbeteren van de fysieke omgeving in kwetsbare buurten in Noord. Het gaat dan bijvoorbeeld om extra groen, sport- en speelvoorzieningen in kwetsbare buurten in Noord en Plein ’40-’45 in Nieuw West. We richten ons daarbij steeds meer op het onderhouden van de voorzieningen in plaats van het verbeteren of vernieuwen.

 • We geven een impuls aan het onderhoud van de bestaande stad. In de begroting verschuiven we voor de periode 2023-2027 ruim € 45 miljoen. Zo verleggen we de focus van het verbeteren van de stad naar het behoud van de stad.

 • Een goede verbinding met Noord vindt het college van groot belang, voor de huidige bewoners en voor de toekomstige ontwikkeling van dit deel van de stad. Daarom reserveren we € 100 miljoen voor de aanleg van een fietsbrug over ’t IJ aan de oostkant van de stad. Hiermee zet Amsterdam een grote stap richting de realisatie ervan.

Openbare ruimte, water, groen en vervoer

Medewerker openbare dienst spuit de brug nat naast enkele passerende fietsers

Uitgelicht: Een schoon Amsterdam

Hardloper naast groenstrook

Een schone stad is een afvalvrije stad met schone straten, parken en pleinen. Hiervoor reinigen we op de plaatsen en momenten waar het nodig is. Dit doen we door gerichte schoonmaak, slimmer inzamelen van afval en het aanmoedigen van afvalscheiding. In 2023 is een afvalplan gemaakt per stadsdeel. In 2024 voeren we deze plannen uit. In Nieuw-West, Noord en Zuidoost wordt bijvoorbeeld de reiniging uitgebreid. Dit doen we door extra buurtconciërges en veegploegen in te zetten en twee recyclepunten op zondagen open te stellen.

Veegdienst aan het werk naast het trottoir Adam wandelt met hond en aankomende tram
 • Amsterdam groeit en daarom moet er ook voldoende plek zijn op de wegen, fietspaden en in het openbaar vervoer. In 2024 ronden we een aantal grote projecten af, waaronder de verbeterde fietsroute tussen 't IJ en het Mr. Visserplein. De drukke stad vraagt om een overgang van autogebruik naar meer gebruik van ov, fiets en het delen van de auto.

 • In 2024 verbeteren we de verkeersveiligheid in de stad. Het verder autoluw maken van de stad en het verlagen van de maximumsnelheid op veel wegen naar 30 km/h helpt daarbij. De komst van meer schoolstraten maakt het verkeer in de stad ook veiliger. Een schoolstraat is aan het begin en einde van de schooldag een half uur afgesloten voor auto’s en ander gemotoriseerd verkeer. Zo kunnen leerlingen veilig de school in en uit.

 • In 2024 maken we € 7,5 miljoen extra beschikbaar om het openbaar vervoer goed en betrouwbaar te houden voor iedereen. Met dit geld voorkomen we dat lijnen of haltes verdwijnen.

 • We trekken extra geld uit voor het verbeteren van de fysieke omgeving in kwetsbare buurten in Noord. Het gaat dan bijvoorbeeld om extra groen, sport- en speelvoorzieningen in kwetsbare buurten in Noord en Plein ’40-’45 in Nieuw West. We richten ons daarbij steeds meer op het onderhouden van de voorzieningen in plaats van het verbeteren of vernieuwen.

 • We geven een impuls aan het onderhoud van de bestaande stad. In de begroting verschuiven we voor de periode 2023-2027 ruim € 45 miljoen. Zo verleggen we de focus van het verbeteren van de stad naar het behoud van de stad.

 • Een goede verbinding met Noord vindt het college van groot belang, voor de huidige bewoners en voor de toekomstige ontwikkeling van dit deel van de stad. Daarom reserveren we € 100 miljoen voor de aanleg van een fietsbrug over ’t IJ aan de oostkant van de stad. Hiermee zet Amsterdam een grote stap richting de realisatie ervan.