Algemene dekkingsmiddelen en Bestuur en organisatie

Luchtfoto van Amsterdam bij nacht

Algemene dekkingsmiddelen

Inkomsten: € 3.948,6 miljoen
Uitgaven: € 118,2 miljoen

 • We passen de inkomsten en uitgaven in onze begroting aan als gevolg van de stijgende lonen en prijzen. De lasten voor de bewoners verhogen we verder niet. De toeristenbelasting gaat in 2024 wel omhoog, naar 12,5% van de overnachtingsprijs.

 • We zorgen dat iedereen bijdraagt aan de voorzieningen in de stad. Dit geldt voor bezoekers, ondernemers en bewoners. Doordat we de toeristenbelasting verhogen gaan bezoekers extra bijdragen aan de grote opgaven van de stad.

 • We lenen geld om te kunnen investeren in de stad. De komende jaren stijgt hierdoor onze schuld. In totaal van € 6,7 miljard in 2022 tot € 8,7 miljard in 2027.

 • Geld lenen kost geld. De afgelopen jaren is de rente sterk gestegen. De gemiddelde rente die wij betalen over onze schuld stijgt van 0,9% in 2022 tot 2,4% in 2027.

Bestuur en organisatie

Inkomsten: € 56,5 miljoen
Uitgaven: € 797,7 miljoen

 • Het versterken van vertrouwen tussen burger en overheid heeft voorrang. Vertrouwen staat bovenaan in ons contact en de samenwerking met inwoners, ondernemers, bezoekers, bedrijven en partners.

 • Stadsdelen krijgen extra budget om lokale problemen aan te pakken. Ook hebben we ruim 20 miljoen euro extra vrijgemaakt voor de integrale aanpakken van Noord, Nieuw-West en Zuidoost.

 • We zorgen dat technologie wordt ingezet in dienst van de stad, die ook de digitale rechten van de Amsterdammers beschermt. De Amsterdammer moet erop kunnen vertrouwen dat informatie bij de overheid in goede handen is en er het juiste mee gedaan wordt. In het kader van de Wet Open Overheid wordt in 2024 meer informatie actief openbaar gemaakt over onderwerpen waar de Amsterdammer vaak naar vraagt, of die in de publiciteit zijn. We investeren in het toekomstbestendig maken van onze ICT.

 • We verhogen onze investeren in de periode 2023-2027 met € 150 miljoen om de panden die de gemeente zelf in eigendom heeft verder te verduurzamen en brandveiliger te maken.

Twee dames op de markt Adam en Eva als burgemeester en bestuurder met silhoutte van de Stopera Illustratie zak geld en portomonnee De Stopera met op voorgrond water

Meer weten

Wil je meer informatie lezen over de Begroting 2024 van Amsterdam?

Kijk dan op www.amsterdam.nl/begroting.

Algemene dekkingsmiddelen en Bestuur en organisatie

Luchtfoto van Amsterdam bij nacht

Algemene dekkingsmiddelen

Inkomsten: € 3.948,6 miljoen
Uitgaven: € 118,2 miljoen

 • We passen de inkomsten en uitgaven in onze begroting aan als gevolg van de stijgende lonen en prijzen. De lasten voor de bewoners verhogen we verder niet. De toeristenbelasting gaat in 2024 wel omhoog, naar 12,5% van de overnachtingsprijs.

 • We zorgen dat iedereen bijdraagt aan de voorzieningen in de stad. Dit geldt voor bezoekers, ondernemers en bewoners. Doordat we de toeristenbelasting verhogen gaan bezoekers extra bijdragen aan de grote opgaven van de stad.

 • We lenen geld om te kunnen investeren in de stad. De komende jaren stijgt hierdoor onze schuld. In totaal van € 6,7 miljard in 2022 tot € 8,7 miljard in 2027.

 • Geld lenen kost geld. De afgelopen jaren is de rente sterk gestegen. De gemiddelde rente die wij betalen over onze schuld stijgt van 0,9% in 2022 tot 2,4% in 2027.

Bestuur en organisatie

Inkomsten: € 56,5 miljoen
Uitgaven: € 797,7 miljoen

 • Het versterken van vertrouwen tussen burger en overheid heeft voorrang. Vertrouwen staat bovenaan in ons contact en de samenwerking met inwoners, ondernemers, bezoekers, bedrijven en partners.

 • Stadsdelen krijgen extra budget om lokale problemen aan te pakken. Ook hebben we ruim 20 miljoen euro extra vrijgemaakt voor de integrale aanpakken van Noord, Nieuw-West en Zuidoost.

 • We zorgen dat technologie wordt ingezet in dienst van de stad, die ook de digitale rechten van de Amsterdammers beschermt. De Amsterdammer moet erop kunnen vertrouwen dat informatie bij de overheid in goede handen is en er het juiste mee gedaan wordt. In het kader van de Wet Open Overheid wordt in 2024 meer informatie actief openbaar gemaakt over onderwerpen waar de Amsterdammer vaak naar vraagt, of die in de publiciteit zijn. We investeren in het toekomstbestendig maken van onze ICT.

 • We verhogen onze investeren in de periode 2023-2027 met € 150 miljoen om de panden die de gemeente zelf in eigendom heeft verder te verduurzamen en brandveiliger te maken.

Twee dames op de markt Adam en Eva als burgemeester en bestuurder met silhoutte van de Stopera Illustratie zak geld en portomonnee De Stopera met op voorgrond water

Meer weten

Wil je meer informatie lezen over de Begroting 2024 van Amsterdam?

Kijk dan op www.amsterdam.nl/begroting.