Onderwijs

Fietsende scholieren en een hardloper

Uitgelicht: De Amsterdamse Familie School

Wachtende ouders voor een uitgaande school met in het midden een scootmobiel

Scholen kunnen een vierjarige subsidie aanvragen voor de ontwikkeling van de Amsterdamse Familie School. De subsidie kan bijvoorbeeld ingezet worden om leerlingen met een verhoogde kans op onderwijsachterstand te helpen. De Amsterdamse Familie School is een plek waar kinderen breed leren en waar ouders intensief betrokken zijn. Deze scholen hebben een servicepunt waar ouders terecht kunnen met problemen en financiële vragen. In 2024 breiden we het aantal familiescholen uit van 10 naar 25.

Drie kinderen arm in arm Adam wijst iets aan op een lesbord
  • Ons doel is om alle leerlingen het best mogelijke onderwijs te bieden. We willen kansenongelijkheid met alle mogelijke middelen oplossen. Hiervoor investeren we in kinderen, gezinnen én scholen. We bieden hulp en moedigen aan: vanaf de kinderopvang tot en met het mbo. We blijven scholen (ver)bouwen om te zorgen voor de juiste leeromgeving.

  • We laten zien wat het belang is van het mbo. We geven met voorrang geld aan projecten gericht op studenten op mbo-niveau 1 en 2, en aan projecten die bijdragen aan de ontwikkeling in Nieuw-West, Noord en Zuidoost. De komende jaren investeren we met de mbo-agenda 35 miljoen euro in het Amsterdamse mbo.

  • Met de lerarenagenda voeren we samen met het onderwijs verschillende maatregelen uit om het lerarentekort tegen te gaan. Tot 2027 maken we extra geld vrij om leraren te behouden en nieuwe leraren op te leiden. De inzet op salaris (Amsterdamse toelage), voorrang op woningen, parkeervergunningen en reiskostenvergoeding werkt en zetten we voort. Zo wordt Amsterdam voor leraren een steeds aantrekkelijkere plek om te werken.

  • Er ligt in 2024 een grote taak om nieuwkomers goed onderwijs te bieden. Scholen kunnen subsidie aanvragen om de nieuwkomersgroepen klein te houden en de juiste onderwijsexperts in te zetten. Kinderen kunnen zo goed voorbereid aan het onderwijs beginnen en doen makkelijker mee.

Onderwijs

Fietsende scholieren en een hardloper

Uitgelicht: De Amsterdamse Familie School

Wachtende ouders voor een uitgaande school met in het midden een scootmobiel
  • Ons doel is om alle leerlingen het best mogelijke onderwijs te bieden. We willen kansenongelijkheid met alle mogelijke middelen oplossen. Hiervoor investeren we in kinderen, gezinnen én scholen. We bieden hulp en moedigen aan: vanaf de kinderopvang tot en met het mbo. We blijven scholen (ver)bouwen om te zorgen voor de juiste leeromgeving.

  • We laten zien wat het belang is van het mbo. We geven met voorrang geld aan projecten gericht op studenten op mbo-niveau 1 en 2, en aan projecten die bijdragen aan de ontwikkeling in Nieuw-West, Noord en Zuidoost. De komende jaren investeren we met de mbo-agenda 35 miljoen euro in het Amsterdamse mbo.

  • Met de lerarenagenda voeren we samen met het onderwijs verschillende maatregelen uit om het lerarentekort tegen te gaan. Tot 2027 maken we extra geld vrij om leraren te behouden en nieuwe leraren op te leiden. De inzet op salaris (Amsterdamse toelage), voorrang op woningen, parkeervergunningen en reiskostenvergoeding werkt en zetten we voort. Zo wordt Amsterdam voor leraren een steeds aantrekkelijkere plek om te werken.

  • Er ligt in 2024 een grote taak om nieuwkomers goed onderwijs te bieden. Scholen kunnen subsidie aanvragen om de nieuwkomersgroepen klein te houden en de juiste onderwijsexperts in te zetten. Kinderen kunnen zo goed voorbereid aan het onderwijs beginnen en doen makkelijker mee.

Scholen kunnen een vierjarige subsidie aanvragen voor de ontwikkeling van de Amsterdamse Familie School. De subsidie kan bijvoorbeeld ingezet worden om leerlingen met een verhoogde kans op onderwijsachterstand te helpen. De Amsterdamse Familie School is een plek waar kinderen breed leren en waar ouders intensief betrokken zijn. Deze scholen hebben een servicepunt waar ouders terecht kunnen met problemen en financiële vragen. In 2024 breiden we het aantal familiescholen uit van 10 naar 25.

Drie kinderen arm in arm Adam wijst iets aan op een lesbord