Sociale zaken en Armoedebestrijding

Begeleiders in de opvang met op de voorgrond een vrouwelijk begeleider met een shirt met opschrift

Uitgelicht: Iedereen Kans op Werk

Zaagmachine in werkplaats

Ondanks de krappe arbeidsmarkt kan een grote groep Amsterdammers geen passend en betaald werk vinden. Daardoor hebben zij minder zekerheid over hun toekomst. Met het programma Iedereen Kans op Werk blijven we de komende jaren investeren in Amsterdammers in de bijstand. Dit doen we met omscholing en bijscholing, meer loonkostensubsidie, gesubsidieerd werk en jobcoaching.

Gasfitter bezig met afkorten koperen pijp Illustratie Adam met een euroteken en Eva op leeftijd
  • Amsterdam blijft een gastvrije stad voor vluchtelingen en ongedocumenteerden. Daarbij laten we asielzoekers, statushouders, ongedocumenteerden en Oekraïners zo snel mogelijk volledig meedoen aan de maatschappij. Om dit te bereiken komt er één programma Migratie, Asiel en Ongedocumenteerden. We huisvesten statushouders en zoeken naar opvangmogelijkheden voor asielzoekers, Oekraïners en ongedocumenteerden. Ook zetten we in op goede zorgverlening voor de behandeling van posttraumatische stoornissen en benodigde psychologische zorg.

  • We hebben de doelgroep voor alle minimaregelingen in 2023 uitgebreid naar huishoudens met inkomens tot 130% van het sociaal minimum. Daarnaast is de inkomensnorm voor de kindregelingen met ingang van schooljaar 2023-2024 verhoogd naar 150%, voor de duur van twee schooljaren.

  • We stellen een stopknop in voor Amsterdammers met een uitkering. Wanneer iemand de stap naar betaald werk zet en dit toch niet lukt, wordt de stopknop gebruikt. Daarmee wordt de bijstandsuitkering snel weer hervat.

  • Voor kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen is er extra ondersteuning. Zo zijn er gratis laptops of tablets beschikbaar voor kinderen van 10 tot 18 jaar en komen meer gezinnen in aanmerking voor kindtegoed. Daarmee kunnen ouders bijvoorbeeld kleding of schoolspullen kopen. Hierdoor kunnen deze kinderen meedoen aan de samenleving en hebben zij gelijke kansen om zich te ontwikkelen. Ons doel is dat armoede niet wordt doorgegeven aan de volgende generatie.

  • Met zorgaanbieders en buurtteams bieden we intensievere begeleiding en snellere oplossingen voor mensen die dakloos zijn. De komende jaren komen er ongeveer 300 extra opvang- en woonplekken erbij. In de wintermaanden worden aanvullend 250 plekken beschikbaar gesteld voor mensen die kwetsbaar zijn.

Sociale zaken en Armoedebestrijding

Begeleiders in de opvang met op de voorgrond een vrouwelijk begeleider met een shirt met opschrift

Uitgelicht: Iedereen Kans op Werk

Zaagmachine in werkplaats
  • Amsterdam blijft een gastvrije stad voor vluchtelingen en ongedocumenteerden. Daarbij laten we asielzoekers, statushouders, ongedocumenteerden en Oekraïners zo snel mogelijk volledig meedoen aan de maatschappij. Om dit te bereiken komt er één programma Migratie, Asiel en Ongedocumenteerden. We huisvesten statushouders en zoeken naar opvangmogelijkheden voor asielzoekers, Oekraïners en ongedocumenteerden. Ook zetten we in op goede zorgverlening voor de behandeling van posttraumatische stoornissen en benodigde psychologische zorg.

  • We hebben de doelgroep voor alle minimaregelingen in 2023 uitgebreid naar huishoudens met inkomens tot 130% van het sociaal minimum. Daarnaast is de inkomensnorm voor de kindregelingen met ingang van schooljaar 2023-2024 verhoogd naar 150%, voor de duur van twee schooljaren.

  • We stellen een stopknop in voor Amsterdammers met een uitkering. Wanneer iemand de stap naar betaald werk zet en dit toch niet lukt, wordt de stopknop gebruikt. Daarmee wordt de bijstandsuitkering snel weer hervat.

  • Voor kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen is er extra ondersteuning. Zo zijn er gratis laptops of tablets beschikbaar voor kinderen van 10 tot 18 jaar en komen meer gezinnen in aanmerking voor kindtegoed. Daarmee kunnen ouders bijvoorbeeld kleding of schoolspullen kopen. Hierdoor kunnen deze kinderen meedoen aan de samenleving en hebben zij gelijke kansen om zich te ontwikkelen. Ons doel is dat armoede niet wordt doorgegeven aan de volgende generatie.

  • Met zorgaanbieders en buurtteams bieden we intensievere begeleiding en snellere oplossingen voor mensen die dakloos zijn. De komende jaren komen er ongeveer 300 extra opvang- en woonplekken erbij. In de wintermaanden worden aanvullend 250 plekken beschikbaar gesteld voor mensen die kwetsbaar zijn.

Ondanks de krappe arbeidsmarkt kan een grote groep Amsterdammers geen passend en betaald werk vinden. Daardoor hebben zij minder zekerheid over hun toekomst. Met het programma Iedereen Kans op Werk blijven we de komende jaren investeren in Amsterdammers in de bijstand. Dit doen we met omscholing en bijscholing, meer loonkostensubsidie, gesubsidieerd werk en jobcoaching.

Gasfitter bezig met afkorten koperen pijp Illustratie Adam met een euroteken en Eva op leeftijd