Gezondheid, Zorg, Jeugd, Opvang en Diversiteit

Iemand in rolstoel voorgeduwd door begeleider

Uitgelicht: Jeugdzorg

Drie jongeren op een bankje langs het water

In de Hervormingsagenda Jeugd zijn landelijke afspraken gemaakt om de jeugdzorg te verbeteren. We bieden meer jeugdhulp in kwetsbare gebieden en werken met onze partners aan het korter maken van de wachtlijsten. Op die manier zorgen we ervoor dat de kinderen en gezinnen hulp krijgen die ze nodig hebben, ondanks de landelijke bezuinigingen.

Steppende jongeren op een plein Illustratie Eva met kind en Adam met een gebroken been
  • In 2024 gaan we door met de versterking van de basisvoorzieningen. Denk hierbij aan jongerenwerk en sportactiviteiten voor kwetsbare bewoners. Het basisaanbod helpt mensen zichzelf te redden, zonder steun van de overheid.

  • Samen met de GGD en GGZ-instellingen gaan we voor mentale gezondheid van Amsterdammers. Dat doen we onder meer met het programma Thrive, waarbij jongeren en studenten zorg en sociaalpsychologische hulp krijgen.

  • We maken in 2024 ruim 11 miljoen euro vrij voor de gestegen loonkosten van welzijn- en jeugdzorgaanbieders. Daardoor kunnen zij evenveel hulp blijven geven, ondanks de gestegen lonen en prijzen.

  • We maken geld vrij om te ondersteunen bij het terugdringen van personeelstekorten in de zorg. Niet alleen om de problemen die we nu kennen aan te pakken, maar ook met het oog op de toekomst.

Gezondheid, Zorg, Jeugd, Opvang en Diversiteit

Iemand in rolstoel voorgeduwd door begeleider

Uitgelicht: Jeugdzorg

  • In 2024 gaan we door met de versterking van de basisvoorzieningen. Denk hierbij aan jongerenwerk en sportactiviteiten voor kwetsbare bewoners. Het basisaanbod helpt mensen zichzelf te redden, zonder steun van de overheid.

  • Samen met de GGD en GGZ-instellingen gaan we voor mentale gezondheid van Amsterdammers. Dat doen we onder meer met het programma Thrive, waarbij jongeren en studenten zorg en sociaalpsychologische hulp krijgen.

  • We maken in 2024 ruim 11 miljoen euro vrij voor de gestegen loonkosten van welzijn- en jeugdzorgaanbieders. Daardoor kunnen zij evenveel hulp blijven geven, ondanks de gestegen lonen en prijzen.

  • We maken geld vrij om te ondersteunen bij het terugdringen van personeelstekorten in de zorg. Niet alleen om de problemen die we nu kennen aan te pakken, maar ook met het oog op de toekomst.

Drie jongeren op een bankje langs het water

In de Hervormingsagenda Jeugd zijn landelijke afspraken gemaakt om de jeugdzorg te verbeteren. We bieden meer jeugdhulp in kwetsbare gebieden en werken met onze partners aan het korter maken van de wachtlijsten. Op die manier zorgen we ervoor dat de kinderen en gezinnen hulp krijgen die ze nodig hebben, ondanks de landelijke bezuinigingen.

Steppende jongeren op een plein Illustratie Eva met kind en Adam met een gebroken been