Luchtfoto Amsterdam met op de voorgrond het Rijksmuseum

Intro

Beste Amsterdammer,

In dit online magazine vindt u de hoogtepunten van de Begroting 2024 van de gemeente Amsterdam. Ook ziet u hier de inkomsten en uitgaven per programma, en lichten we de belangrijkste ontwikkelingen uit.

Het college van burgemeester en wethouders kiest er in deze begroting voor extra geld vrij te maken voor welzijns- en (jeugd)zorgorganisaties. Daardoor kunnen zij evenveel hulp blijven geven, ondanks de gestegen lonen en prijzen. Er gaat extra geld naar de stadsdelen, zodat we lokale problemen sneller op kunnen lossen. Ook gaat er meer geld naar afvalinzameling en reiniging.

We passen de inkomsten en uitgaven in onze begroting aan als gevolg van de stijgende lonen en prijzen. De lasten voor de bewoners verhogen we verder niet. Bezoekers gaan wél meer meebetalen aan de opgaven van de stad: we verhogen de toeristenbelasting naar 12,5%.

Met de keuzes die we in deze begroting maken en in de voorjaarsnota hebben gemaakt, blijven we ons inzetten voor de speerpunten uit het coalitieakkoord: een solidaire stad met kansen voor iedereen, een verantwoorde groei van de stad en een duurzame toekomst van ons allemaal.

Veel leesplezier met dit eerste online magazine van de begroting van de gemeente Amsterdam!

Hester van Buren, wethouder Financiën Gemeente Amsterdam

Hester van Buren, wethouder Financiën Gemeente Amsterdam

Een solidaire stad met kansen voor iedereen

Luchtfoto Amsterdam met op de voorgrond het Rijksmuseum

Intro

Beste Amsterdammer,

In dit online magazine vindt u de hoogtepunten van de Begroting 2024 van de gemeente Amsterdam. Ook ziet u hier de inkomsten en uitgaven per programma, en lichten we de belangrijkste ontwikkelingen uit.

Het college van burgemeester en wethouders kiest er in deze begroting voor extra geld vrij te maken voor welzijns- en (jeugd)zorgorganisaties. Daardoor kunnen zij evenveel hulp blijven geven, ondanks de gestegen lonen en prijzen. Er gaat extra geld naar de stadsdelen, zodat we lokale problemen sneller op kunnen lossen. Ook gaat er meer geld naar afvalinzameling en reiniging.

We passen de inkomsten en uitgaven in onze begroting aan als gevolg van de stijgende lonen en prijzen. De lasten voor de bewoners verhogen we verder niet. Bezoekers gaan wél meer meebetalen aan de opgaven van de stad: we verhogen de toeristenbelasting naar 12,5%.

Met de keuzes die we in deze begroting maken en in de voorjaarsnota hebben gemaakt, blijven we ons inzetten voor de speerpunten uit het coalitieakkoord: een solidaire stad met kansen voor iedereen, een verantwoorde groei van de stad en een duurzame toekomst van ons allemaal.

Veel leesplezier met dit eerste online magazine van de begroting van de gemeente Amsterdam!

Hester van Buren, wethouder Financiën Gemeente Amsterdam

Hester van Buren, wethouder Financiën Gemeente Amsterdam

Een solidaire stad met kansen voor iedereen