Bouwen, wonen, duurzaamheid

Mensen met veiligheidshesjes in het midden van een bouwplaats

Uitgelicht: Streven naar een leefbaar Amsterdam

Op de voorgrond zonnepanelen en daarachter een rij met witte huizen

Ons doel is een leefbare stad met voldoende woningen om aan de behoeften van alle inwoners te voldoen. Het uitgangspunt hierbij is dat iedereen toegang heeft tot een geschikte, betaalbare en duurzame woning. We geven voorrang aan diegenen die de woning het hardste nodig hebben. Zo willen we in 2024 1.800 woningen toewijzen aan kwetsbare huishoudens en 200 woningen aan leraren, politie- en zorgpersoneel.

Flatgebouw met balkons aan de voorzijde Illustratie Adam met Amsterdamse huizen
  • Amsterdam wil een stad zijn met voldoende betaalbare en goede woningen voor iedereen. Een woonplek vinden in Amsterdam is moeilijk. In 2024 gaan we daarom aan de slag met de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting, waar we in de komende jaren ongeveer 15 miljoen euro voor vrijmaken. Met deze aanpak komen meer woningen beschikbaar en worden deze betaalbaarder. Daarnaast zorgen we voor betere doorstroming, pakken leegstand aan en sturen op het minder verkopen van sociale huurwoningen.

  • Het doel is om zoveel mogelijk nieuwe woningen te bouwen in 2024. Het bouwen van nieuwe woningen is lastig. Door stijgende prijzen kost het steeds meer om woningen te bouwen en stellen bedrijven de bouw uit. Amsterdam bouwt zelf geen woningen, maar heeft met organisaties die bouwen een Doorbouwakkoord afgesloten. Hierin staat dat we er samen alles aan gaan doen om de woningbouw door te laten gaan en Amsterdammers betaalbaar en duurzaam te kunnen laten wonen.

  • In de strijd tegen energiearmoede helpen we woningeigenaren en bewoners om hun woning beter te isoleren. Dit zorgt voor energiebesparing en daardoor een betaalbaardere energierekening, en levert meer wooncomfort op.

  • We werken in 2024 aan een nieuw online portaal voor erfpachters. Dat is nodig omdat het huidige systeem verouderd is. Met dit nieuwe systeem kunnen we erfpachters voortaan beter informeren en makkelijker helpen.

Bouwen, wonen, duurzaamheid

Mensen met veiligheidshesjes in het midden van een bouwplaats

Uitgelicht: Streven naar een leefbaar Amsterdam

Op de voorgrond zonnepanelen en daarachter een rij met witte huizen

Ons doel is een leefbare stad met voldoende woningen om aan de behoeften van alle inwoners te voldoen. Het uitgangspunt hierbij is dat iedereen toegang heeft tot een geschikte, betaalbare en duurzame woning. We geven voorrang aan diegenen die de woning het hardste nodig hebben. Zo willen we in 2024 1.800 woningen toewijzen aan kwetsbare huishoudens en 200 woningen aan leraren, politie- en zorgpersoneel.

Flatgebouw met balkons aan de voorzijde Illustratie Adam met Amsterdamse huizen
  • Amsterdam wil een stad zijn met voldoende betaalbare en goede woningen voor iedereen. Een woonplek vinden in Amsterdam is moeilijk. In 2024 gaan we daarom aan de slag met de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting, waar we in de komende jaren ongeveer 15 miljoen euro voor vrijmaken. Met deze aanpak komen meer woningen beschikbaar en worden deze betaalbaarder. Daarnaast zorgen we voor betere doorstroming, pakken leegstand aan en sturen op het minder verkopen van sociale huurwoningen.

  • Het doel is om zoveel mogelijk nieuwe woningen te bouwen in 2024. Het bouwen van nieuwe woningen is lastig. Door stijgende prijzen kost het steeds meer om woningen te bouwen en stellen bedrijven de bouw uit. Amsterdam bouwt zelf geen woningen, maar heeft met organisaties die bouwen een Doorbouwakkoord afgesloten. Hierin staat dat we er samen alles aan gaan doen om de woningbouw door te laten gaan en Amsterdammers betaalbaar en duurzaam te kunnen laten wonen.

  • In de strijd tegen energiearmoede helpen we woningeigenaren en bewoners om hun woning beter te isoleren. Dit zorgt voor energiebesparing en daardoor een betaalbaardere energierekening, en levert meer wooncomfort op.

  • We werken in 2024 aan een nieuw online portaal voor erfpachters. Dat is nodig omdat het huidige systeem verouderd is. Met dit nieuwe systeem kunnen we erfpachters voortaan beter informeren en makkelijker helpen.