Op de kaart gezet

Ontwikkelstrategie: Kaart van Amsterdam met de gebieden noord, Zuid, Nieuw-West en Zuidoost

Op de kaart gezet

De omgevingsvisie Amsterdam beschrijft het Amsterdamse beleid voor de fysieke leefomgeving. Met 5 strategische keuzes geven we richting aan het bouwen aan een menselijke metropool:

Meerkernige ontwikkeling (het centrum ontlasten en eraan bijdragen dat verschillende kernen in de regio zich verder ontwikkelen tot complete en compact stedelijke gebieden),

Groeien binnen grenzen (Amsterdam groeit op een compacte en duurzame manier met overal voldoende ruimte voor ontmoeting en draagvlak voor voorzieningen en ondernemingschap),

Duurzaam en gezond bewegen (ruim baan voor fietser, wandelaars en openbaar vervoer),

Rigoreus vergroenen (minder auto’s voor meer leefkwaliteit) en

Samen stadmaken (meer mogelijkheden voor maatschappelijk initiatief).

Wil je meer weten over Bouwen aan buurten van de toekomst? Ga naar amsterdam.nl/ontwikkelstrategie

Ontwikkelstrategie: Kaart van Amsterdam met de gebieden noord, Zuid, Nieuw-West en Zuidoost