Colofon

Redactie
Olivier van de Sanden
Carien van der Wal

Tekst
Tekstbureau Hans Fuchs / Architectuurjournalistiek

Vertaling
The Language Lab

Vormgeving
Vorm de Stad

Fotografie en beeld
Kick Smeets, Jelle de Ru, Edwin van Eis

Illustraties
Jamilla Jones, Michael Kleszczwesk

Video voorwoord
Denzel van Engel

Aan deze editie werkten mee:
Hans Fuchs, Rik Vermeulen, Ria Braaf-Fränkel (Women make the City), Floor Zwiers, Jos Gadet en Annelies Spanhaak

Vragen, opmerkingen, tips?
Neem contact op met de redactie via planamsterdam@amsterdam.nl.

Abonneren
Ook kosteloos Plan Amsterdam in uw mailbox ontvangen?
Meld u dan aan.

Meer informatie en archief
amsterdam.nl/planamsterdam

Jaargang 29, nr. 1, februari 2024
© Gemeente Amsterdam

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de in dit e-magazine gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Colofon

Plan Amsterdam is een uitgave van Ruimte en Duurzaamheid, gemeente Amsterdam. Het e-magazine informeert vakgenoten en andere geïnteresseerden over ruimtelijke en duurzame thema’s, projecten en ontwikkelingen in de stad en de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Redactie
Olivier van de Sanden
Carien van der Wal

Tekst
Tekstbureau Hans Fuchs / Architectuurjournalistiek

Vertaling
The Language Lab

Vormgeving
Vorm de Stad

Fotografie en beeld
Kick Smeets, Jelle de Ru, Edwin van Eis

Illustraties
Jamilla Jones, Michael Kleszczwesk

Video voorwoord
Denzel van Engel

Aan deze editie werkten mee:
Hans Fuchs, Rik Vermeulen, Ria Braaf-Fränkel (Women make the City), Floor Zwiers, Jos Gadet en Annelies Spanhaak

Vragen, opmerkingen, tips?
Neem contact op met de redactie via planamsterdam@amsterdam.nl.

Abonneren
Ook kosteloos Plan Amsterdam in uw mailbox ontvangen?
Meld u dan aan.

Meer informatie en archief
amsterdam.nl/planamsterdam

Jaargang 29, nr. 1, februari 2024
© Gemeente Amsterdam

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de in dit e-magazine gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.