Klara Wensveen

Adviseur Jongeren in een kwetsbare positie

Persoonlijk ben ik niet zo van het achterom kijken, ik kijk liever vooruit naar wat we allemaal nog kunnen doen om de overstap van onderwijs naar werk voor de pro/vso leerlingen te verbeteren. Toch is stilstaan en terugkijken wat we samen voor elkaar hebben gekregen wel belangrijk. Dat zie je aan deze evaluatie. Want wat we hebben de afgelopen jaren veel gedaan. En we hebben dankzij deze evaluatie een goed beeld gekregen waar we nog veel meer kunnen doen. Hieronder een aantal zaken die we gaan oppakken.

Sluitende aanpak mbo

Sinds 2022 hebben we ook een sluitende aanpak op de mbo scholen. Het Jongerenpunt van de gemeente Amsterdam heeft samen met het mbo afgesproken dat alle studenten die voortijdig of in een kwetsbare positie het mbo verlaten worden gekoppeld aan een jongerenadviseur. De jongerenadviseur kan vervolgens een jobcoach inschakelen voor de bemiddeling naar werk.

Wet van school naar duurzaam werk
In 2025 komt er een wet, van school naar duurzaam werk, waar van ons wordt verwacht dat we veel meer met elkaar gaan samenwerken om meer duurzaam werk voor deze jongeren te creëren.

Praktijkleren
Met het woonhulptraject in samenwerking met Cordaan, de pro/vso scholen en Roc van Amsterdam hebben we de eerste stappen gezet om praktijkleren in te zetten om jongeren in hun eigen tempo te laten leren en werken. We denken dat dit traject in veel meer sectoren toe te passen is.

Samenwerking Amsterdamwerkt!
We zien kansen door meer samenwerking met Amsterdam Werkt! De scholen willen graag een overzicht van alle mogelijkheden en hiervan gebruik kunnen maken zodat leerlingen zich kunnen oriënteren en kennis kunnen maken met beroepen in de techniek.

Onderzoek hoe sluitend is sluitend
We willen graag onderzoeken wat de pro/vso jongeren doen die niet begeleid worden door een jobcoach of consulent beschut werk? Mogelijk kan dit onderzoek een aanleiding zijn om een gesprek te hebben over een uitgestelde beoordeling over het uitstroomprofiel Wajong/ Beschut werk/ Jobcoaching.

Nog meer wensen
Dat de jobcoach meer aanwezig is op school en ook de stageplek van de leerling bezoekt.

Meer kansen creëren in tekortsectoren zorg en techniek ook voor deze leerlingen.

Periodiek evalueren, vaker de samenwerking evalueren en kijken wat we nog meer kunnen doen.

Voortzetting van de pilot reiskosten, voor de laatstejaars pro leerlingen en VSV pro-roc studenten

Meer gebruik maken van praktijkleren, certificeren en maatwerk creëren in het mbo onderwijs.

Meer regionaal samenwerken, gelijke mogelijkheden ongeacht je woonplaats.

Leerlingen kennis laten maken met de IT sector, bijvoorbeeld in een IT werkplaats.

VCA op maat, meer jongeren laten uitstromen met een VCA

Een Harrie training voor stagecoördinatoren organiseren

Meer contact met bedrijven, denk aan de kennis van de doelgroep vergroten en een top 100 van bedrijven waar jongeren graag willen werken.

Voorlichting geven over werken als ZZP’er.

Vervoer naar moeilijk bereikbare plekken organiseren.

Vooruitblik

Klara Wensveen

Adviseur Jongeren in een kwetsbare positie

Persoonlijk ben ik niet zo van het achterom kijken, ik kijk liever vooruit naar wat we allemaal nog kunnen doen om de overstap van onderwijs naar werk voor de pro/vso leerlingen te verbeteren. Toch is stilstaan en terugkijken wat we samen voor elkaar hebben gekregen wel belangrijk. Dat zie je aan deze evaluatie. Want wat we hebben de afgelopen jaren veel gedaan. En we hebben dankzij deze evaluatie een goed beeld gekregen waar we nog veel meer kunnen doen. Hieronder een aantal zaken die we gaan oppakken.

Sluitende aanpak mbo
Sinds 2022 hebben we ook een sluitende aanpak op de mbo scholen. Het Jongerenpunt van de gemeente Amsterdam heeft samen met het mbo afgesproken dat alle studenten die voortijdig of in een kwetsbare positie het mbo verlaten worden gekoppeld aan een jongerenadviseur. De jongerenadviseur kan vervolgens een jobcoach inschakelen voor de bemiddeling naar werk.


Wet van school
naar duurzaam werk
In 2025 komt er een wet, van school naar duurzaam werk, waar van ons wordt verwacht dat we veel meer met elkaar gaan samenwerken om meer duurzaam werk voor deze jongeren te creëren.


Praktijkleren
Met het woonhulptraject in samenwerking met Cordaan, de pro/vso scholen en Roc van Amsterdam hebben we de eerste stappen gezet om praktijkleren in te zetten om jongeren in hun eigen tempo te laten leren en werken. We denken dat dit traject in veel meer sectoren toe te passen is.

Samenwerking Amsterdamwerkt!
We zien kansen door meer samenwerking met Amsterdam Werkt! De scholen willen graag een overzicht van alle mogelijkheden en hiervan gebruik kunnen maken zodat leerlingen zich kunnen oriënteren en kennis kunnen maken met beroepen in de techniek.


Onderzoek hoe
sluitend is sluitend
We willen graag onderzoeken wat de pro/vso jongeren doen die niet begeleid worden door een jobcoach of consulent beschut werk? Mogelijk kan dit onderzoek een aanleiding zijn om een gesprek te hebben over een uitgestelde beoordeling over het uitstroomprofiel Wajong/ Beschut werk/ Jobcoaching.

Nog meer wensen
Dat de jobcoach meer aanwezig is op school en ook de stageplek van de leerling bezoekt.

Meer kansen creëren in tekortsectoren zorg en techniek ook voor deze leerlingen.

Periodiek evalueren, vaker de samenwerking evalueren en kijken wat we nog meer kunnen doen.

Voortzetting van de pilot reiskosten, voor de laatstejaars pro leerlingen en VSV pro-roc studenten

Meer gebruik maken van praktijkleren, certificeren en maatwerk creëren in het mbo onderwijs.

Meer regionaal samenwerken, gelijke mogelijkheden ongeacht je woonplaats.

Leerlingen kennis laten maken met de IT sector, bijvoorbeeld in een IT werkplaats.

VCA op maat, meer jongeren laten uitstromen met een VCA

Een Harrie training voor stagecoördinatoren organiseren

Meer contact met bedrijven, denk aan de kennis van de doelgroep vergroten en een top 100 van bedrijven waar jongeren graag willen werken.

Voorlichting geven over werken als ZZP’er.

Vervoer naar moeilijk bereikbare plekken organiseren.

Vervoer naar moeilijk bereikbare plekken

Bedrijven

ZZP'er

Regionaal samenwerken

Harrie training

VCA

Kansen in zorg en techniek

Reiskosten

Jobcoach naar aanwezig op school

IT sector

Praktijkleren

Evalueren