Annemarie Klip

Projectmanager Sociaal Werkkoepel Amsterdam

Sluitende aanpak
van school naar werk.
Hoe dan?

Voor de jongeren van het Praktijkonderwijs (pro) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (vso) veranderde er in 2015 veel. Vanaf dat moment was de gemeente en niet langer UWV verantwoordelijk voor de begeleiding bij de stap naar werk. Dit werd geregeld in de Participatiewet. In de zomer van 2014 leek deze wetswijziging nog ver weg. Met een paar vooruitkijkers zijn we een beetje tegen de stroom in die verandering gaan voorbereiden en hadden als werktitel: sluitende aanpak van school naar werk.

Natuurlijk noemden we iets sluitend dat nog niet sluitend was en misschien ook nooit helemaal kan worden. Maar dat we met elkaar de begeleiding van de jongeren goed vorm wilden geven stond voorop. Samen met de schooldirecteuren en stagecoördinatoren, de jobcoaches en teammanagers, het UWV en een aantal experts zijn we aan de slag gegaan.

Wat is er nodig?
Belangrijkste uitgangspunt: wat is er nodig om de overstap van school naar werk zo goed mogelijk te laten verlopen? Het antwoord was simpel: zorg dat de jongere met zijn/haar netwerk al ver voor de overstap de jobcoach leert kennen. En ga vanaf dat moment in gesprek over wensen en mogelijkheden. Een andere tip was: zorg voor een netwerk van vaste contactpersonen bij de scholen en de jobcoaches. Zo gezegd, zo gedaan en in de afgelopen jaren zijn er meer dan 1.850 jongeren begeleid. En we doen dat nog steeds naar tevredenheid van het netwerk en de jongeren zelf zoals u kunt lezen in de evaluatie.

Vanuit de vraag van de jongeren
Al werkend hebben we meer afspraken gemaakt, zoveel mogelijk vanuit de vraag van de jongeren en hun netwerk. Zo hebben we afgesproken om ook jongeren die mogelijk geen loonwaardesubsidie nodig hebben wel jobcoaching aan te bieden. Ook al stond dat niet in de regels. Ook hebben we jongeren doorlopend begeleiding geboden en niet eerst een zoekperiode gegeven. Ook al stond dat anders in de regels. En zo hebben we veel jongeren en hun netwerk net dat steuntje in de rug kunnen bieden om de stap naar zelfstandigheid te zetten. Beide mogelijkheden worden nu trouwens ondersteund door landelijke regelgeving.

‘Ik heb geen afstand tot de arbeidsmarkt, de arbeidsmarkt heeft afstand tot mij’

Ellis Jongerius, directeur/ ervaringsdeskundige trainer bij LFB

Nieuwe initiatieven
In de afgelopen jaren hebben we met elkaar veel nieuwe initiatieven ontplooid. Snuffelstages, groepstrainingen, bekostigde stageplekken bij het sociaal ontwikkelbedrijf voor jongeren met een grote begeleidingsvraag, een oriëntatietraject voor jongeren voor wie de keus voor beschut werk of dagbesteding nog niet helder is, beschut werkplekken bij reguliere werkgevers passend bij de werkwens van de jongere, ROC Op Maat, inzet van lifecoaching voor jongeren met een grote begeleidingsvraag en gedragsproblematiek om de stap van school naar werk en/of vervolgonderwijs te helpen zetten, filmpjes ontwikkeld over jobcoaching en het doelgroepenregister, simpel switchen tussen dagbesteding en werk, MBO Praktijkleren met een praktijkverklaring op de werkplek en nog veel meer. We vertellen er meer over in dit magazine.


Doorstroom naar mbo
Het netwerk om de jongere heen heeft zich inmiddels verbreed en ook met het mbo zijn er vanuit het Jongerenpunt van Werk, Participatie en Inkomen van de gemeente Amsterdam afspraken over het proactief ondersteunen van jongeren bij de stap naar werk. In Amsterdam stroomt zo’n 70% van de leerlingen van het pro en vso door naar het mbo. De jongeren kunnen zo met meer (beroeps)vaardigheden de stap naar werk zetten en worden daar zo nodig bij ondersteund door een jobcoach en de inzet van loonwaardesubsidie.

Samen verder ontwikkelen
De vraag van de jongeren en hun netwerk staat nog steeds centraal. We zien met elkaar nog verbeteringen in de samenwerking; de aansluiting van de regelingen, het nog beter luisteren naar de jongere zelf, het samen verantwoordelijkheid voelen en nemen, de jongere centraal stellen en niet de systemen en meer reguliere opleidingsmogelijkheden op het passende niveau. Er is nog veel te ontwikkelen. Om daar goede handvatten bij te hebben is het belangrijk om terug te kijken en te leren van wat er al is. Graag delen we dan ook de opbrengsten van de ervaringen van alle partners en inzicht in de aantallen en resultaten.

En ja, sluitend is dus nog steeds niet helemaal sluitend, maar samen komen we steeds dichterbij.

‘Zonder de inzet van de jobcoach/de gemeente komen heel veel jongeren op de bank te zitten’

Sluitende aanpak
van school naar werk. Hoe dan?

Projectmanager Sociaal Werkkoepel Amsterdam

Annemarie Klip

‘Zonder de inzet van de jobcoach/de gemeente komen heel veel jongeren op de bank te zitten’

‘Ik heb geen afstand tot de arbeidsmarkt, de arbeidsmarkt heeft afstand tot mij’

Natuurlijk noemden we iets sluitend dat nog niet sluitend was en misschien ook nooit helemaal kan worden. Maar dat we met elkaar de begeleiding van de jongeren goed vorm wilden geven stond voorop. Samen met de schooldirecteuren en stagecoördinatoren, de jobcoaches en teammanagers, het UWV en een aantal experts zijn we aan de slag gegaan.


Wat is er nodig?
Belangrijkste uitgangspunt: wat is er nodig om de overstap van school naar werk zo goed mogelijk te laten verlopen? Het antwoord was simpel: zorg dat de jongere met zijn/haar netwerk al ver voor de overstap de jobcoach leert kennen. En ga vanaf dat moment in gesprek over wensen en mogelijkheden. Een andere tip was: zorg voor een netwerk van vaste contactpersonen bij de scholen en de jobcoaches. Zo gezegd, zo gedaan en in de afgelopen jaren zijn er meer dan 1.850 jongeren begeleid. En we doen dat nog steeds naar tevredenheid van het netwerk en de jongeren zelf zoals u kunt lezen in de evaluatie.

Vanuit de vraag van de jongeren
Al werkend hebben we meer afspraken gemaakt, zoveel mogelijk vanuit de vraag van de jongeren en hun netwerk. Zo hebben we afgesproken om ook jongeren die mogelijk geen loonwaardesubsidie nodig hebben wel jobcoaching aan te bieden. Ook al stond dat niet in de regels. Ook hebben we jongeren doorlopend begeleiding geboden en niet eerst een zoekperiode gegeven. Ook al stond dat anders in de regels. En zo hebben we veel jongeren en hun netwerk net dat steuntje in de rug kunnen bieden om de stap naar zelfstandigheid te zetten. Beide mogelijkheden worden nu trouwens ondersteund door landelijke regelgeving.

Ellis Jongerius, directeur/ ervaringsdeskundige trainer bij LFB

Nieuwe initiatieven
In de afgelopen jaren hebben we met elkaar veel nieuwe initiatieven ontplooid. Snuffelstages, groepstrainingen, bekostigde stageplekken bij het sociaal ontwikkelbedrijf voor jongeren met een grote begeleidingsvraag, een oriëntatietraject voor jongeren voor wie de keus voor beschut werk of dagbesteding nog niet helder is, beschut werkplekken bij reguliere werkgevers passend bij de werkwens van de jongere, ROC Op Maat, inzet van lifecoaching voor jongeren met een grote begeleidingsvraag en gedragsproblematiek om de stap van school naar werk en/of vervolgonderwijs te helpen zetten, filmpjes ontwikkeld over jobcoaching en het doelgroepenregister, simpel switchen tussen dagbesteding en werk, MBO Praktijkleren met een praktijkverklaring op de werkplek en nog veel meer. We vertellen er meer over in dit magazine.


Doorstroom naar mbo
Het netwerk om de jongere heen heeft zich inmiddels verbreed en ook met het mbo zijn er vanuit het Jongerenpunt van Werk, Participatie en Inkomen van de gemeente Amsterdam afspraken over het proactief ondersteunen van jongeren bij de stap naar werk. In Amsterdam stroomt zo’n 70% van de leerlingen van het pro en vso door naar het mbo. De jongeren kunnen zo met meer (beroeps)vaardigheden de stap naar werk zetten en worden daar zo nodig bij ondersteund door een jobcoach en de inzet van loonwaardesubsidie.

Samen verder ontwikkelen
De vraag van de jongeren en hun netwerk staat nog steeds centraal. We zien met elkaar nog verbeteringen in de samenwerking; de aansluiting van de regelingen, het nog beter luisteren naar de jongere zelf, het samen verantwoordelijkheid voelen en nemen, de jongere centraal stellen en niet de systemen en meer reguliere opleidingsmogelijkheden op het passende niveau. Er is nog veel te ontwikkelen. Om daar goede handvatten bij te hebben is het belangrijk om terug te kijken en te leren van wat er al is. Graag delen we dan ook de opbrengsten van de ervaringen van alle partners en inzicht in de aantallen en resultaten.

En ja, sluitend is dus nog steeds niet helemaal sluitend, maar samen komen we steeds dichterbij.