De jobcoachteams van Werk, Participatie en Inkomen van de gemeente Amsterdam begeleiden meer dan de helft van de jongeren die aangemeld worden door de pro/vso scholen succesvol naar werk.

Op dit moment hebben de teams 1.036 jongeren in begeleiding, waarvan 592 jongeren zijn geplaatst, dus aan het werk.

221 jongeren worden bemiddeld naar werk, 93 jongeren worden herbemiddeld en 130 jongeren zijn in voorbereiding naar bemiddeling.

Herbemiddeld worden betekent dat iemand al gewerkt heeft en een andere baan zoekt. In voorbereiding voor bemiddeling zijn voornamelijk jongeren die een beschut werk indicatie hebben. 

Van de totale groep jongeren zijn 372 jongeren meer dan een jaar in begeleiding, dit zijn vooral jongeren die aan het werk zijn. De jobcoach begeleidt de jongeren op de werkplek.

Wanneer het (nog) niet lukt om de jongere direct na school te begeleiden naar werk, dan dragen we de begeleiding van de jongere over aan het Jongerenpunt. Dan kan er een stap gezet worden naar dagbesteding, een leerwerktraject, scholing, hulpverlening en/of een uitkering. De aanpak is dan ook sluitend voor de jongere omdat direct een vervolgstap wordt gezet.

Aanmeldingen vs. plaatsingen

Aanmeldingen en plaatsingen van de sluitende aanpak pro/vso vanaf 2015 t/m september 2023

* Cijfers van dit jaar kun je nog niet goed vergelijken doordat er pieken en dalen in het jaar zijn in plaatsingen en aanmeldingen.

De jobcoachteams van Werk, Participatie en Inkomen van de gemeente Amsterdam begeleiden meer dan de helft van de jongeren die aangemeld worden door de pro/vso scholen succesvol naar werk.

Op dit moment hebben de teams 1.036 jongeren in begeleiding, waarvan 592 jongeren zijn geplaatst, dus aan het werk.

221 jongeren worden bemiddeld naar werk, 93 jongeren worden herbemiddeld en 130 jongeren zijn in voorbereiding naar bemiddeling.

Herbemiddeld worden betekent dat iemand al gewerkt heeft en een andere baan zoekt. In voorbereiding voor bemiddeling zijn voornamelijk jongeren die een beschut werk indicatie hebben. 

Van de totale groep jongeren zijn 372 jongeren meer dan een jaar in begeleiding, dit zijn vooral jongeren die aan het werk zijn. De jobcoach begeleidt de jongeren op de werkplek.

Wanneer het (nog) niet lukt om de jongere direct na school te begeleiden naar werk, dan dragen we de begeleiding van de jongere over aan het Jongerenpunt. Dan kan er een stap gezet worden naar dagbesteding, een leerwerktraject, scholing, hulpverlening en/of een uitkering. De aanpak is dan ook sluitend voor de jongere omdat direct een vervolgstap wordt gezet.

Aanmeldingen vs. plaatsingen

Aanmeldingen en plaatsingen van de sluitende aanpak pro/vso vanaf 2015 t/m september 2023

Grafiek aanmeldingen en plaatsingen

* Cijfers van dit jaar kun je nog niet goed vergelijken doordat er pieken en dalen in het jaar zijn in plaatsingen en aanmeldingen.