De vier medewerkers-netwerken bij de gemeente Amsterdam richten zich op belangenbehartiging en verbinding. De netwerken dragen bij aan een meer diverse en inclusieve organisatie. Samen sta je sterker.

Medewerkersnetwerken

SNAB

Stedelijk Netwerk voor Ambtenaren met een beperking
‘Kleine aanpassingen hebben een grote betekenis’

Het SNAB zet zich in voor een prettige en toegankelijke werkomgeving voor iedereen. Waar iedereen zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt. Voorzitter Fhendy Zweedijk: ’We zetten ons in voor een inclusieve werkcultuur in het algemeen, daarom werken we nauw samen met de andere netwerken. Wij organiseren bijeenkomsten waar collega’s ervaringen kunnen uitwisselen. Signalen over dingen die niet goed gaan delen we met anderen in de organisatie, onze ketenpartners. Ook overleggen we met het managementteam en met de wethouder P&O. Dit allemaal om samen oplossingen te vinden. Kleine aanpassingen kunnen een grote betekenis hebben voor onze doelgroep.’

Denk je dat het SNAB iets voor jou is? Meld je dan alvast aan en stuur een mailtje naar snab@amsterdam.nl.

RAN

Roze Ambtenaren Netwerk
‘Iedereen moet op de werkvloer zichzelf kunnen zijn’

Het RAN verbindt lhbtiq+-collega’s met gezellige en inhoudelijke activiteiten. Voorzitter Marieke van Herwijnen: ‘Iedereen moet op de werkvloer zichzelf kunnen zijn. Dit is helaas nog niet voor alle lhbtiq+-collega’s vanzelfsprekend. We pikken signalen op van onze achterban en bespreken dat met onder andere het Bureau Inclusie en Diversiteit of de gemeentesecretaris. Meerdere directies en stadsdelen hebben hun eigen RAN-ambassadeur. Spreek die gerust aan om meer te horen over ons netwerk.’

Wil je meer weten over RAN of deelnemen aan onze activiteiten? Meld je dan alvast aan en stuur een mailtje naar ran@amsterdam.nl.

CAN

Cultureel Ambtenaren Netwerk
‘Diverse en inclusieve teams functioneren beter’

Het CAN adviseert gevraagd en ongevraagd over culturele diversiteit en inclusie in de organisatie. Voorzitter Sharon Tremour: ‘Zelf geloof ik volledig in gelijke kansen voor iedereen. Diverse en inclusieve teams functioneren beter, omdat je verschillende ervaringen en inzichten kunt benutten. Zo kun je de inwoners van de stad uiteindelijk ook beter ondersteunen en bedienen. Ik wil nieuwe collega’s zeker oproepen om zich bij ons aan te sluiten. We organiseren mooie inhoudelijke activiteiten en bijeenkomsten, maar er is zeker ook ruimte voor gezelligheid.’

Denk je dat het CAN iets voor jou is? Meld je dan alvast aan en stuur een mailtje naar can@amsterdam.nl.

JAN

Jonge Ambtenaren Netwerk
‘Een netwerk kan je veel brengen’

Medewerkers tot en met 35 jaar kunnen zich aansluiten bij het JAN. Naast de gezelligheid van de maandelijkse netwerkbijeenkomsten is persoonlijke ontwikkeling een belangrijk aandachtspunt. Voorzitter Tissa van Akker: ‘Waar wil je heen en wat is daar voor nodig? Regelmatig kijken we met een groepje bij 1 van de afdelingen van de gemeente. Zo leer je de organisatie steeds beter kennen. De organisatie vergrijst behoorlijk. Via JAN kun je toch contact hebben met collega’s in dezelfde levensfase. Een netwerk kan je veel brengen.’

Denk je dat JAN iets voor jou is? Meld je dan alvast aan en stuur een mailtje naar jan@amsterdam.nl.

4 medewerkers-netwerken

RAN

‘Iedereen moet op de werkvloer zichzelf kunnen zijn’
Roze Ambtenaren Netwerk

Het RAN verbindt lhbtiq+-collega’s met gezellige en inhoudelijke activiteiten. Voorzitter Marieke van Herwijnen: ‘Iedereen moet op de werkvloer zichzelf kunnen zijn. Dit is helaas nog niet voor alle lhbtiq+-collega’s vanzelfsprekend. We pikken signalen op van onze achterban en bespreken dat met onder andere het Bureau Inclusie en Diversiteit of de gemeentesecretaris. Meerdere directies en stadsdelen hebben hun eigen RAN-ambassadeur. Spreek die gerust aan om meer te horen over ons netwerk.’

Wil je meer weten over RAN of deelnemen aan onze activiteiten? Meld je dan alvast aan en stuur een mailtje naar ran@amsterdam.nl.

Het SNAB zet zich in voor een prettige en toegankelijke werkomgeving voor iedereen. Waar iedereen zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt. Voorzitter Fhendy Zweedijk: ’We zetten ons in voor een inclusieve werkcultuur in het algemeen, daarom werken we nauw samen met de andere netwerken. Wij organiseren bijeenkomsten waar collega’s ervaringen kunnen uitwisselen. Signalen over dingen die niet goed gaan delen we met anderen in de organisatie, onze ketenpartners. Ook overleggen we met het managementteam en met de wethouder P&O. Dit allemaal om samen oplossingen te vinden. Kleine aanpassingen kunnen een grote betekenis hebben voor onze doelgroep.’

Denk je dat het SNAB iets voor jou is? Meld je dan alvast aan en stuur een mailtje naar snab@amsterdam.nl.

SNAB

‘Kleine aanpas-singen hebben een grote betekenis’
Stedelijk Netwerk voor Ambtenaren met een beperking

JAN

‘Een netwerk kan je veel brengen’

Medewerkers tot en met 35 jaar kunnen zich aansluiten bij het JAN. Naast de gezelligheid van de maandelijkse netwerkbijeenkomsten is persoonlijke ontwikkeling een belangrijk aandachtspunt. Voorzitter Tissa van Akker: ‘Waar wil je heen en wat is daar voor nodig? Regelmatig kijken we met een groepje bij 1 van de afdelingen van de gemeente. Zo leer je de organisatie steeds beter kennen. De organisatie vergrijst behoorlijk. Via JAN kun je toch contact hebben met collega’s in dezelfde levensfase. Een netwerk kan je veel brengen.’

Denk je dat JAN iets voor jou is? Meld je dan alvast aan en stuur een mailtje naar jan@amsterdam.nl.

Jonge Ambtenaren Netwerk

CAN

‘Diverse en inclusieve teams functioneren beter’
Cultureel Ambtenaren Netwerk

Het CAN adviseert gevraagd en ongevraagd over culturele diversiteit en inclusie in de organisatie. Voorzitter Sharon Tremour: ‘Zelf geloof ik volledig in gelijke kansen voor iedereen. Diverse en inclusieve teams functioneren beter, omdat je verschillende ervaringen en inzichten kunt benutten. Zo kun je de inwoners van de stad uiteindelijk ook beter ondersteunen en bedienen. Ik wil nieuwe collega’s zeker oproepen om zich bij ons aan te sluiten. We organiseren mooie inhoudelijke activiteiten en bijeenkomsten, maar er is zeker ook ruimte voor gezelligheid.’

Denk je dat het CAN iets voor jou is? Meld je dan alvast aan en stuur een mailtje naar can@amsterdam.nl.