Waar we voor staan
De gedragscode: wat ons handelen stuurt

Naast de ambtseed hebben we een gedragscode. Deze gedragscode beschrijft nauwkeurig de verplichtingen waar je je aan moet houden. Bijvoorbeeld regels over de omgang met anderen en het tegengaan van belangenverstrengeling en corruptie. Ook staan er belangrijke aandachtspunten in over jouw privé-gedrag. Er is een e-learning over de gedragscode die je volgt zodra je start in je nieuwe functie. De hele gedragscode kun je ook online alvast inzien.

De Welkomstdag is onderdeel van ons introductieprogramma. Tijdens die dag leg je de ambtseed af. Met de eed beloof je als ambtenaar de gerechtigheid te dienen. En dat je je inzet voor de rechten en het welzijn van de burgers. In 10 regels beschrijft de eed precies welke verplichtingen je als ambtenaar hebt. De ambtseed vraagt dat je een kritische en loyale ambtenaar bent. Een ambtenaar die zich samen met bestuurders en volksvertegenwoordigers inzet voor de publieke zaak. En die geen misbruik maakt van de overheidsmacht die je krijgt.

De ambtseed: voor de rechten en het welzijn van de burgers

We willen een inclusieve en diverse organisatie zijn. In een inclusieve organisatie kunnen medewerkers zichzelf zijn. En heeft iedereen dezelfde kansen om talenten te laten zien. Een diverse organisatie is in alle lagen een goede afspiegeling van de Amsterdamse beroepsbevolking. Zo sluiten we goed aan bij wat de stad van ons vraagt.

We richten ons op de vraagstukken van de stad en de inwoners. Dat doen we overkoepelend en per gebied. We veranderen mee als de maatschappelijk taken en vragen veranderen of als er nieuwe ontstaan. We gaan in ons contact en samenwerking met bewoners, ondernemers, bezoekers en onze partners uit van vertrouwen.

Integer
Je bent integer als je betrouwbaar bent en het publieke belang dient. Bij het ambtelijk vakmanschap hoort dat je samen met je collega’s werkt voor de stad. En voor de mensen die in de stad wonen, leven en werken. Alles wat we doen, doen we voor de stad en de mensen. Je bent loyaal aan het bestuur. De inwoners moeten erop kunnen rekenen dat je betrouwbaar en rechtvaardig bent.

Open
Je bent open als je gedrag helder en controleerbaar is. En als je toegankelijk bent voor iedereen die jou nodig heeft.

We werken met 3 kernwaarden:

Actief
Je bent actief als je betrokken bent en doelmatig werkt, aandacht hebt voor nieuwe mogelijkheden en dingen uit jezelf doet of voorstelt.

Waar we voor staan

Open
Je bent open als je gedrag helder en controleerbaar is. En als je toegankelijk bent voor iedereen die jou nodig heeft.

Integer
Je bent integer als je betrouwbaar bent en het publieke belang dient. Bij het ambtelijk vakmanschap hoort dat je samen met je collega’s werkt voor de stad. En voor de mensen die in de stad wonen, leven en werken. Alles wat we doen, doen we voor de stad en de mensen. Je bent loyaal aan het bestuur. De inwoners moeten erop kunnen rekenen dat je betrouwbaar en rechtvaardig bent.

De Welkomstdag is onderdeel van ons introductieprogramma. Tijdens die dag leg je de ambtseed af. Met de eed beloof je als ambtenaar de gerechtigheid te dienen. En dat je je inzet voor de rechten en het welzijn van de burgers. In 10 regels beschrijft de eed precies welke verplichtingen je als ambtenaar hebt. De ambtseed vraagt dat je een kritische en loyale ambtenaar bent. Een ambtenaar die zich samen met bestuurders en volksvertegenwoordigers inzet voor de publieke zaak. En die geen misbruik maakt van de overheidsmacht die je krijgt.

De ambtseed: voor de rechten en het welzijn van de burgers

Naast de ambtseed hebben we een gedragscode. Deze gedragscode beschrijft nauwkeurig de verplichtingen waar je je aan moet houden. Bijvoorbeeld regels over de omgang met anderen en het tegengaan van belangenverstrengeling en corruptie. Ook staan er belangrijke aandachtspunten in over jouw privé-gedrag. Er is een e-learning over de gedragscode die je volgt zodra je start in je nieuwe functie. De hele gedragscode kun je ook online alvast inzien.

De gedragscode: wat ons handelen stuurt

We willen een inclusieve en diverse organisatie zijn. In een inclusieve organisatie kunnen medewerkers zichzelf zijn. En heeft iedereen dezelfde kansen om talenten te laten zien. Een diverse organisatie is in alle lagen een goede afspiegeling van de Amsterdamse beroepsbevolking. Zo sluiten we goed aan bij wat de stad van ons vraagt.

We richten ons op de vraagstukken van de stad en de inwoners. Dat doen we overkoepelend en per gebied. We veranderen mee als de maatschappelijk taken en vragen veranderen of als er nieuwe ontstaan. We gaan in ons contact en samenwerking met bewoners, ondernemers, bezoekers en onze partners uit van vertrouwen.

Alles wat we doen, doen we voor de Amsterdammers.

We werken met 3 kernwaarden:

Actief
Je bent actief als je betrokken bent en doelmatig werkt, aandacht hebt voor nieuwe mogelijkheden en dingen uit jezelf doet of voorstelt.