Feiten en cijfers over Amsterdam

Peildatum: 1 januari 2024

soorten planten en dieren.

10.000

Amsterdam biedt plaats aan

De hoofdstad heeft 8.240 hectare aan openbaar groen; in totaal zijn dat bijna 12.000 voetbalvelden.
Amsterdam bestaat voor 25% uit water; de stad telt dan ook meer dan 1900 bruggen.

5936

De huisnummers van grachten en straten lopen op vanaf het Centraal Station.

Het hoogste huis-nummer van de stad is Kruitberg 5936

zijn de meest gegeven namen.
en
baby’s geboren

9.708

In 2023 werden in de hoofdstad

van de
65-plussers in de hoofdstad doet vrijwilligerswerk
20%
van de Amsterdammers sport minimaal
één keer per week
78%
euro
Het gemiddelde jaarinkomen van de Amsterdammer is
34.500

Leeftijdsverdeling in Amsterdam:

Feiten en cijfers over Amsterdam

Peildatum:
1 januari 2023

De hoofdstad heeft 8.240 hectare aan openbaar groen;
in totaal zijn dat bijna 12.000 voetbalvelden.
Amsterdam bestaat voor 25% uit water; de stad telt dan ook meer dan 1900 bruggen.

soorten planten en dieren.

10.000

Amsterdam biedt plaats aan

5936

De huisnummers van grachten en straten lopen op vanaf het Centraal Station.

Het hoogste huis-nummer van de stad is Kruitberg 5936

van de
65-plussers in de hoofdstad doet vrijwilligerswerk
20%
van de Amsterdammers sport minimaal
één keer per week
78%
Het gemiddelde jaarinkomen van de Amsterdammer is
euro
34.500

zijn de meest gegeven namen.

en

Leeftijdsverdeling in Amsterdam:

baby’s geboren

9.708

In 2023 werden in de hoofdstad