Blauwdruk Aanpak

Fase 1
Jan - april 2023

Voor het proces van de steungroepen is gekozen voor een learning by doing aanpak. De volgende stap werd bepaald op basis van de lessen en uitkomst van de vorige stap. Deze werkwijze en de bedoeling van de steungroepen is vastgelegd in een plan van aanpak.

Wat is er allemaal?

 • De zoektocht is gestart in februari 2023. Via Facebookgroepen, Buurtteams, bijeenkomsten en verschillende gesprekken met organisaties is contact gezocht met gedupeerde ouders en betrokkenen.

Onderzoek naar behoeften en verwachtingen

 • Doel: Nagaan of en op welke wijze gedupeerde ouders behoefte hebben aan het realiseren van steungroepen of zich aan te sluiten bij een bestaande steungroep.

 • Hoe: Door vragenlijsten, gesprekken en dialoogsessies is gevraagd hoe ouders te ondersteunen en te betrekken bij het verbeteren van de processen. Ook is gevraagd naar ervaringen en geleerde lessen.

 • Wie: Gedupeerde ouders, ervaringsdeskundigen uit de Buurtteams, ouders die reeds lotgenotengroepen waren gestart, medewerkers van de gemeente Amsterdam en medewerkers van andere gemeenten (waaronder Almere en Rotterdam).

Uitkomst en rol gemeente

 • Uit onderzoek bleek dat er behoefte was aan steungroepen voor en door gedupeerde ouders in Amsterdam én steungroepen voor gedupeerde ouders die werken voor de gemeente Amsterdam.

 • De eerste richtlijnen voor het aanmelden van een steungroep zijn opgesteld en de faciliterende rol van de gemeente is uitgewerkt.

Startbijeenkomst

In mei is een eerste bijeenkomst georganiseerd met de initiatiefnemers (ouders die graag een steungroep wilden opzetten).

 • Signaleren: Er is gevraagd waar ouders tegenaan lopen in hun hersteltraject ter verbetering van de processen van de gemeente en de Buurtteams.

 • Steungroepen: De richtlijnen voor het aanmelden van een steungroep zijn besproken en vervolgens zijn ouders aan de slag gegaan om hun ideeën te vertalen naar een plan van aanpak.

Fase 2
Mei - juni 2023

Fase 3
Juli - december 2023

Plan van aanpak

 • De initiatiefnemers zijn aan de slag gegaan met het uitwerken van hun doelen en ambities, het omschrijven van hoe ze deze willen verwezenlijken en welke verwachtingen zij van de gemeente Amsterdam hebben.

 • De initiatiefnemers hebben naar eigen invulling de plannen opgesteld, zonder een gemeentelijk invulformat. Hierbij is gekozen voor het stimuleren van individuele vrijheid en creativiteit. Wel is meegegeven welke onderdelen moesten worden opgenomen in het plan.

 • Tussentijds is ondersteuning op maat geboden. De behoefte per initiatiefnemer verschilde. Zo is meegekeken naar de opbouw van de plannen. Het uitgangspunt hierbij was wel dat de initiatiefnemers zelf verantwoordelijk zijn voor de inhoud en de organisatie van hun stichting.

Bijeenkomsten

 • Uit de inventarisatie bleek dat veel ouders behoefte hadden aan juiste informatie over hun situatie (bijvoorbeeld over het proces van erkenning als gedupeerde ouder, financiële compensatie etc.). Vanwege van deze behoefte heeft de gemeente een aantal themabijeenkomsten en dialoogsessies georganiseerd in samenwerking met relevante partijen (o.a. Buurtteams, UHT, CWS).

Fase 4
Mei - juni 2023

Goedkeuren plannen

 • De plannen zijn beoordeeld aan de hand van de vastgestelde richtlijnen.

 • Op 6 december was de kick-off, een feestelijk moment  om stil te staan bij de goedgekeurde plannen voor de steungroepen. Tijdens de kick-off  hebben initiatiefnemers hun plannen, persoonlijke verhalen en ambities gedeeld en is nader met elkaar kennisgemaakt.

Fase 5
Jan - mei 2024

Steungroepen in actie

 • In 2023 waren er 5 steungroepen actief. Een aantal van de initiatiefnemers werkten vanuit een bestaande organisatie, anderen hadden een nieuwe organisatie opgericht.

Organisatie locatie & vergunningen

 • Het faciliteren van een locatie waar organisaties van steungroepen zich kunnen vestigen is een ingewikkeld proces. De gemeente moet zich houden aan bepaalde wettelijke kaders en termijnen, terwijl de wens was om op korte termijn, geschikte locaties voor de steungroepen te realiseren. Door dit spanningsveld verliep het proces langzamer dan verwacht.

 • De eerste vestiging, het Herstelhuis, is op 6 maart 2024 geopend in Amsterdam-Zuidoost. De ambitie is om in de toekomst ook vestigingen te openen in Noord en Nieuw-West.

Verantwoording

 • Verantwoording houdt in dat de voortgang van de steungroepen moet worden vastgelegd en teruggekoppeld aan de gemeente. Het is belangrijk dat hierbij lessen worden getrokken voor de toekomst. De gemeente onderzoekt in samenwerking met de steungroepen welke vorm van verantwoording goed aansluit.

Communicatie en transparantie

 • Tijdens het hele proces van de steungroepen zijn goede communicatie en transparantie over het proces belangrijk om onduidelijkheden te voorkomen.

Blauwdruk Aanpak

Fase 1
Jan - april 2023

Voor het proces van de steungroepen is gekozen voor een learning by doing aanpak. De volgende stap werd bepaald op basis van de lessen en uitkomst van de vorige stap. Deze werkwijze en de bedoeling van de steungroepen is vastgelegd in een plan van aanpak.

Wat is er allemaal?

 • De zoektocht is gestart in februari 2023. Via Facebookgroepen, Buurtteams, bijeenkomsten en verschillende gesprekken met organisaties is contact gezocht met gedupeerde ouders en betrokkenen.

Onderzoek naar behoeften en verwachtingen

 • Doel: Nagaan of en op welke wijze gedupeerde ouders behoefte hebben aan het realiseren van steungroepen of zich aan te sluiten bij een bestaande steungroep.

 • Hoe: Door vragenlijsten, gesprekken en dialoogsessies is gevraagd hoe ouders te ondersteunen en te betrekken bij het verbeteren van de processen. Ook is gevraagd naar ervaringen en geleerde lessen.

 • Wie: Gedupeerde ouders, ervaringsdeskundigen uit de Buurtteams, ouders die reeds lotgenotengroepen waren gestart, medewerkers van de gemeente Amsterdam en medewerkers van andere gemeenten (waaronder Almere en Rotterdam).

Uitkomst en rol gemeente

 • Uit onderzoek bleek dat er behoefte was aan steungroepen voor en door gedupeerde ouders in Amsterdam én steungroepen voor gedupeerde ouders die werken voor de gemeente Amsterdam.

 • De eerste richtlijnen voor het aanmelden van een steungroep zijn opgesteld en de faciliterende rol van de gemeente is uitgewerkt.

Startbijeenkomst

In mei is een eerste bijeenkomst georganiseerd met de initiatiefnemers (ouders die graag een steungroep wilden opzetten).

 • Signaleren: Er is gevraagd waar ouders tegenaan lopen in hun hersteltraject ter verbetering van de processen van de gemeente en de Buurtteams.

 • Steungroepen: De richtlijnen voor het aanmelden van een steungroep zijn besproken en vervolgens zijn ouders aan de slag gegaan om hun ideeën te vertalen naar een plan van aanpak.

Fase 2
Mei - juni 2023

Fase 3
Juli - december 2023

Plan van aanpak

 • De initiatiefnemers zijn aan de slag gegaan met het uitwerken van hun doelen en ambities, het omschrijven van hoe ze deze willen verwezenlijken en welke verwachtingen zij van de gemeente Amsterdam hebben.

 • De initiatiefnemers hebben naar eigen invulling de plannen opgesteld, zonder een gemeentelijk invulformat. Hierbij is gekozen voor het stimuleren van individuele vrijheid en creativiteit. Wel is meegegeven welke onderdelen moesten worden opgenomen in het plan.

 • Tussentijds is ondersteuning op maat geboden. De behoefte per initiatiefnemer verschilde. Zo is meegekeken naar de opbouw van de plannen. Het uitgangspunt hierbij was wel dat de initiatiefnemers zelf verantwoordelijk zijn voor de inhoud en de organisatie van hun stichting.

Bijeenkomsten

 • Uit de inventarisatie bleek dat veel ouders behoefte hadden aan juiste informatie over hun situatie (bijvoorbeeld over het proces van erkenning als gedupeerde ouder, financiële compensatie etc.). Vanwege van deze behoefte heeft de gemeente een aantal themabijeenkomsten en dialoogsessies georganiseerd in samenwerking met relevante partijen (o.a. Buurtteams, UHT, CWS).

Fase 4
Mei - juni 2023

Goedkeuren plannen

 • De plannen zijn beoordeeld aan de hand van de vastgestelde richtlijnen.

 • Op 6 december was de kick-off, een feestelijk moment  om stil te staan bij de goedgekeurde plannen voor de steungroepen. Tijdens de kick-off  hebben initiatiefnemers hun plannen, persoonlijke verhalen en ambities gedeeld en is nader met elkaar kennisgemaakt.

Fase 5
Jan - mei 2024

Steungroepen in actie

 • In 2023 waren er 5 steungroepen actief. Een aantal van de initiatiefnemers werkten vanuit een bestaande organisatie, anderen hadden een nieuwe organisatie opgericht.

Organisatie locatie & vergunningen

 • Het faciliteren van een locatie waar organisaties van steungroepen zich kunnen vestigen is een ingewikkeld proces. De gemeente moet zich houden aan bepaalde wettelijke kaders en termijnen, terwijl de wens was om op korte termijn, geschikte locaties voor de steungroepen te realiseren. Door dit spanningsveld verliep het proces langzamer dan verwacht.

 • De eerste vestiging, het Herstelhuis, is op 6 maart 2024 geopend in Amsterdam-Zuidoost. De ambitie is om in de toekomst ook vestigingen te openen in Noord en Nieuw-West.

Verantwoording

 • Verantwoording houdt in dat de voortgang van de steungroepen moet worden vastgelegd en teruggekoppeld aan de gemeente. Het is belangrijk dat hierbij lessen worden getrokken voor de toekomst. De gemeente onderzoekt in samenwerking met de steungroepen welke vorm van verantwoording goed aansluit.

Communicatie en transparantie

 • Tijdens het hele proces van de steungroepen zijn goede communicatie en transparantie over het proces belangrijk om onduidelijkheden te voorkomen.