Voorwoord

Josja van der Veer

Portretfoto Josja van der Veer

Ik ben trots op dit eerste e-magazine van Plan Amsterdam. Op de vorm en op de inhoud. Laat ik met de inhoud beginnen. Centraal staat de in juli 2021 door de gemeenteraad vastgestelde Omgevingsvisie Amsterdam 2050 – een menselijke metropool. Het is een visie die prikkelt, richting geeft en vooral ook uitnodigt om samen te werken aan grote opgaven en kleine initiatieven. Samen stadmaken noemen we dat. En het mooie is dat dat samen stadmaken al bij het ontwikkelen van de visie in de praktijk is gebracht.

De grote opgaven waar we als Amsterdam voor staan, zoals de snelle groei, de energietransitie en tegelijkertijd de zorgen over inclusiviteit, gezondheid en de ziel van de stad, vragen om een groot lerend vermogen van alle betrokken partijen. Dat is ook één van de redenen waarom we Plan Amsterdam nu in de vorm van een e-magazine uitbrengen. Plan Amsterdam is en blijft gericht op het delen van kennis over de ruimtelijke ontwikkeling van de stad en de regio en hoe we daarin opereren. Het e-magazine maakt het mogelijk om een groter publiek te bereiken, doordat het toegankelijker is en makkelijker te delen. We willen bijvoorbeeld ook graag kennis delen met andere steden en regio’s met vergelijkbare opgaven.

In deze editie gaat Errik Buursink in op het visieverhaal met de vijf strategische keuzes, met filmpjes van vakgenoten over wat de betreffende keuze in de praktijk betekent. Frank van den Beuken legt uit hoe de visie een levend verhaal blijft. En Flora Nycolaas beschrijft hoe de vijf strategische keuzes op verschillende schaalniveaus zijn uitgewerkt in breed toegankelijke kaarten.

Ik wens jullie veel plezier en inspiratie toe, met dit eerste e-magazine van Plan Amsterdam. We horen graag wat je er van vindt. En we hopen dat deze editie aanleiding is voor verdiepende gesprekken en kennisuitwisseling over het verbeteren van de stedelijke planning, het samen stadmaken en het werken met een levende omgevingsvisie.

Josja van der Veer, directeur Ruimte en Duurzaamheid gemeente Amsterdam

Voorwoord

Josja van der Veer

Portretfoto Josja van der Veer

Ik ben trots op dit eerste e-magazine van Plan Amsterdam. Op de vorm en op de inhoud. Laat ik met de inhoud beginnen. Centraal staat de in juli 2021 door de gemeenteraad vastgestelde Omgevingsvisie Amsterdam 2050 – een menselijke metropool. Het is een visie die prikkelt, richting geeft en vooral ook uitnodigt om samen te werken aan grote opgaven en kleine initiatieven. Samen stadmaken noemen we dat. En het mooie is dat dat samen stadmaken al bij het ontwikkelen van de visie in de praktijk is gebracht.

De grote opgaven waar we als Amsterdam voor staan, zoals de snelle groei, de energietransitie en tegelijkertijd de zorgen over inclusiviteit, gezondheid en de ziel van de stad, vragen om een groot lerend vermogen van alle betrokken partijen. Dat is ook één van de redenen waarom we Plan Amsterdam nu in de vorm van een e-magazine uitbrengen. Plan Amsterdam is en blijft gericht op het delen van kennis over de ruimtelijke ontwikkeling van de stad en de regio en hoe we daarin opereren. Het e-magazine maakt het mogelijk om een groter publiek te bereiken, doordat het toegankelijker is en makkelijker te delen. We willen bijvoorbeeld ook graag kennis delen met andere steden en regio’s met vergelijkbare opgaven.

In deze editie gaat Errik Buursink in op het visieverhaal met de vijf strategische keuzes, met filmpjes van vakgenoten over wat de betreffende keuze in de praktijk betekent. Frank van den Beuken legt uit hoe de visie een levend verhaal blijft. En Flora Nycolaas beschrijft hoe de vijf strategische keuzes op verschillende schaalniveaus zijn uitgewerkt in breed toegankelijke kaarten.

Ik wens jullie veel plezier en inspiratie toe, met dit eerste e-magazine van Plan Amsterdam. We horen graag wat je er van vindt. En we hopen dat deze editie aanleiding is voor verdiepende gesprekken en kennisuitwisseling over het verbeteren van de stedelijke planning, het samen stadmaken en het werken met een levende omgevingsvisie.

Josja van der Veer, directeur Ruimte en Duurzaamheid gemeente Amsterdam