Een nieuwe visie voor een groeiende stad

drukke verkeerskruising in Amsterdam
knop terug naar begin

Door Errik Buursink e.buursink@amsterdam.nl

Amsterdam is de kernstad van een snelgroeiende metropoolregio. De afgelopen jaren was de toename van inwoners, arbeidsplaatsen en bezoekers van zo’n aard dat we als stad grip op de ontwikkeling dreigden te verliezen. Tegelijk zijn er grote nieuwe opgaven en komt er een aantal ingrijpende transities en opgaven op de stad af. Daarom heeft Amsterdam een nieuwe toekomstvisie voor de lange termijn gemaakt: de Omgevingsvisie Amsterdam 2050.

winkelende mensen in winkelcentrum Amsterdamse Poort

Een betere stad voor alle Amsterdammers

Amsterdam wil voorbereid zijn op een voortzetting van de groei van de afgelopen jaren. We zien het als onze verantwoordelijkheid als hoofdstad van Nederland om plek te bieden aan nieuwe Amsterdammers en aan bedrijvigheid. Maar daar stellen we wel voorwaarden bij. Groei is geen doel op zich. Het is een veranderkracht die, mits goed begeleid, de mogelijkheid biedt om een betere stad te worden voor alle Amsterdammers.

Transities stimuleren en versnellen

In de omgevingsvisie laten we zien onder welke ruimtelijke randvoorwaarden Amsterdam kan groeien, met ruimte voor ten minste 150.000 extra woningen en 200.000 arbeidsplaatsen. We willen de groei aanwenden om transities te stimuleren en te versnellen: het verduurzamen van gebouwen en de energievoorziening, een omschakeling naar duurzame en gezonde vormen van mobiliteit, een meer circulaire economie en kringlooplandbouw in de kwetsbare landschappen rond de stad.

Infographic dwarsdoorsnede straat stad + bodem werklunch gemeente met vrouwen uit buurt

Ideeën en zorgen vanuit de stad

Voor de totstandkoming van de omgevingsvisie hebben we gesprekken gevoerd met verschillende groepen in de stad: bewoners, ondernemers, jong en oud, geboren Amsterdammers en nieuwe Amsterdammers. In alle gesprekken kwamen gedeelde waarden over de inclusieve, duurzame en verbonden stad naar voren. Een stad met ruimte voor verschillende gemeenschappen, waar mensen zich thuis kunnen voelen, een toekomst kunnen opbouwen en waar ze zeggenschap hebben over hun eigen leefomgeving. De ideeën en zorgen vanuit de stad hebben een grote bijdrage geleverd aan de inhoud van deze omgevingsvisie.

papier met aantekeningen

De belangrijkste thema’s van de stad voor de stad

vier gebouwen nieuwbouw appartementen

Diversiteit in het bouwen aan de stad

Bij het maken van de stad willen we meer dan voorheen de samenleving centraal zetten. Groei kan alleen als we de Amsterdammers er nauw bij betrekken. We willen daarbij verder gaan dan meepraten en meebeslissen. Amsterdam wil de samenleving de mogelijkheid geven letterlijk aan de stad te bouwen. Om zo mede te voorzien in de vraag naar betaalbaar wonen, ruimte voor maatschappelijke voorzieningen en lokaal ondernemerschap. Om te zorgen voor meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving.

Economische ontwikkeling als drijver van stedelijke groei

Sinds 2000 vond maar liefst 27% van de Nederlandse banengroei in Amsterdam plaats. Daarmee ontwikkelt de economie in Amsterdam zich aanmerkelijk sneller dan het nationaal gemiddelde. Onze stad is samen met de regio’s Utrecht en Eindhoven trekpaard van de Nederlandse economie.

Concentratie werkgelegenheid, gespreide bevolkingsgroei

Sterke focus Amsterdam op kennisintensieve diensten

Om de groei van Amsterdam als menselijke metropool in goede banen te leiden moeten we duidelijk richting aangeven. Vijf strategische keuzes geven focus aan onze inzet als stad ten aanzien van de kwaliteit van de leefomgeving.

Meerkernige ontwikkeling

We bouwen aan meer evenwicht, diversiteit en samenhang in de stad en in de regio. We willen daarbij de economische kracht van de hele regio vergroten en tegelijkertijd de druk op het centrum van Amsterdam verminderen. Dat doen we door kansen te benutten in andere stadsdelen en in de regiokernen, met nieuwe ruimte voor werken, kennis en bezoekers. Lokale behoeften en de eigenheid staan bij de ontwikkeling van deze kernen centraal.

Groeien binnen grenzen

De behoefte aan nieuwe woningen in en om Amsterdam is groot. We willen ruimte bieden aan groei, maar wel op een duurzame wijze. Ook willen we dat bewoners in bestaande wijken meeprofiteren. Onder andere door betere voorzieningen, betaalbare woningen en meer werk in de buurt. Daarom groeien we binnen grenzen en gaan we niet bouwen in de weilanden rond de stad. Tot 2050 maakt Amsterdam binnen de stadgrenzen ruimte voor minimaal 150.000 woningen.

Rigoureus vergroenen

Amsterdam is in laatste decennia op veel groener geworden. Goed voor mens, dier en plant en belangrijk gezien de klimaatverandering. Het vergroenen van de stad krijgt de komende jaren nog meer prioriteit. Rigoureus vergroenen vraagt om innovatieve oplossingen omdat de stad tegelijk ook verdicht. We versterken bestaand groen, vergroenen straten en pleinen, onderzoeken een tweede stadsbos, maken geveltuinen en groene daken en investeren in het landschap.

Duurzaam en gezond bewegen

In 2050 liggen in heel Amsterdam buurtvoorzieningen, winkels, uitgaansplekken en parken op loop- en fietsafstand. Culturele voorzieningen en grote groengebieden vind je op maximaal een kwartier fietsen. Van verkeerswegen maken we groene stadslanen. In autoluwe straten komt meer ruimte voor groen, fietser, voetganger, sport en spel. Daarnaast investeren we in beter openbaar vervoer.

Samen stadmaken

Amsterdam maakt meer ruimte voor diversiteit en eigenheid in de manier waarop we aan de stad bouwen. We willen dat naast grote professionele partijen ook meer Amsterdammers en lokale ondernemers zich welkom voelen om mee te bouwen aan de stad. Dat vraagt om een gelijk speelveld, door meer te sturen op hoofdlijnen en te werken met eenvoudige, beknopte regels.

Een nieuwe visie voor een groeiende stad

drukke verkeerskruising in Amsterdam

Door Errik Buursink e.buursink@amsterdam.nl

Amsterdam is de kernstad van een snelgroeiende metropoolregio. De afgelopen jaren was de toename van inwoners, arbeidsplaatsen en bezoekers van zo’n aard dat we als stad grip op de ontwikkeling dreigden te verliezen. Tegelijk zijn er grote nieuwe opgaven en komt er een aantal ingrijpende transities en opgaven op de stad af. Daarom heeft Amsterdam een nieuwe toekomstvisie voor de lange termijn gemaakt: de Omgevingsvisie Amsterdam 2050.

winkelende mensen in winkelcentrum Amsterdamse Poort

Een betere stad voor alle Amsterdammers

Amsterdam wil voorbereid zijn op een voortzetting van de groei van de afgelopen jaren. We zien het als onze verantwoordelijkheid als hoofdstad van Nederland om plek te bieden aan nieuwe Amsterdammers en aan bedrijvigheid. Maar daar stellen we wel voorwaarden bij. Groei is geen doel op zich. Het is een veranderkracht die, mits goed begeleid, de mogelijkheid biedt om een betere stad te worden voor alle Amsterdammers.

Infographic dwarsdoorsnede straat stad + bodem

Transities stimuleren en versnellen

In de omgevingsvisie laten we zien onder welke ruimtelijke randvoorwaarden Amsterdam kan groeien, met ruimte voor ten minste 150.000 extra woningen en 200.000 arbeidsplaatsen. We willen de groei aanwenden om transities te stimuleren en te versnellen: het verduurzamen van gebouwen en de energievoorziening, een omschakeling naar duurzame en gezonde vormen van mobiliteit, een meer circulaire economie en kringlooplandbouw in de kwetsbare landschappen rond de stad.

werklunch gemeente met vrouwen uit buurt

Ideeën en zorgen vanuit de stad

Voor de totstandkoming van de omgevingsvisie hebben we gesprekken gevoerd met verschillende groepen in de stad: bewoners, ondernemers, jong en oud, geboren Amsterdammers en nieuwe Amsterdammers. In alle gesprekken kwamen gedeelde waarden over de inclusieve, duurzame en verbonden stad naar voren. Een stad met ruimte voor verschillende gemeenschappen, waar mensen zich thuis kunnen voelen, een toekomst kunnen opbouwen en waar ze zeggenschap hebben over hun eigen leefomgeving. De ideeën en zorgen vanuit de stad hebben een grote bijdrage geleverd aan de inhoud van deze omgevingsvisie.

papier met aantekeningen

De belangrijkste thema’s van de stad voor de stad

Diversiteit in het bouwen aan de stad

Bij het maken van de stad willen we meer dan voorheen de samenleving centraal zetten. Groei kan alleen als we de Amsterdammers er nauw bij betrekken. We willen daarbij verder gaan dan meepraten en meebeslissen. Amsterdam wil de samenleving de mogelijkheid geven letterlijk aan de stad te bouwen. Om zo mede te voorzien in de vraag naar betaalbaar wonen, ruimte voor maatschappelijke voorzieningen en lokaal ondernemerschap. Om te zorgen voor meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving.

vier gebouwen nieuwbouw appartementen

Economische ontwikkeling als drijver van stedelijke groei

Sinds 2000 vond maar liefst 27% van de Nederlandse banengroei in Amsterdam plaats. Daarmee ontwikkelt de economie in Amsterdam zich aanmerkelijk sneller dan het nationaal gemiddelde. Onze stad is samen met de regio’s Utrecht en Eindhoven trekpaard van de Nederlandse economie.

Om de groei van Amsterdam als menselijke metropool in goede banen te leiden moeten we duidelijk richting aangeven. Vijf strategische keuzes geven focus aan onze inzet als stad ten aanzien van de kwaliteit van de leefomgeving.

Meerkernige ontwikkeling

We bouwen aan meer evenwicht, diversiteit en samenhang in de stad en in de regio. We willen daarbij de economische kracht van de hele regio vergroten en tegelijkertijd de druk op het centrum van Amsterdam verminderen. Dat doen we door kansen te benutten in andere stadsdelen en in de regiokernen, met nieuwe ruimte voor werken, kennis en bezoekers. Lokale behoeften en de eigenheid staan bij de ontwikkeling van deze kernen centraal.

Groeien binnen grenzen

De behoefte aan nieuwe woningen in en om Amsterdam is groot. We willen ruimte bieden aan groei, maar wel op een duurzame wijze. Ook willen we dat bewoners in bestaande wijken meeprofiteren. Onder andere door betere voorzieningen, betaalbare woningen en meer werk in de buurt. Daarom groeien we binnen grenzen en gaan we niet bouwen in de weilanden rond de stad. Tot 2050 maakt Amsterdam binnen de stadgrenzen ruimte voor minimaal 150.000 woningen.

Rigoureus vergroenen

Amsterdam is in laatste decennia op veel groener geworden. Goed voor mens, dier en plant en belangrijk gezien de klimaatverandering. Het vergroenen van de stad krijgt de komende jaren nog meer prioriteit. Rigoureus vergroenen vraagt om innovatieve oplossingen omdat de stad tegelijk ook verdicht. We versterken bestaand groen, vergroenen straten en pleinen, onderzoeken een tweede stadsbos, maken geveltuinen en groene daken en investeren in het landschap.

Duurzaam en gezond bewegen

In 2050 liggen in heel Amsterdam buurtvoorzieningen, winkels, uitgaansplekken en parken op loop- en fietsafstand. Culturele voorzieningen en grote groengebieden vind je op maximaal een kwartier fietsen. Van verkeerswegen maken we groene stadslanen. In autoluwe straten komt meer ruimte voor groen, fietser, voetganger, sport en spel. Daarnaast investeren we in beter openbaar vervoer.

Samen stadmaken

Amsterdam maakt meer ruimte voor diversiteit en eigenheid in de manier waarop we aan de stad bouwen. We willen dat naast grote professionele partijen ook meer Amsterdammers en lokale ondernemers zich welkom voelen om mee te bouwen aan de stad. Dat vraagt om een gelijk speelveld, door meer te sturen op hoofdlijnen en te werken met eenvoudige, beknopte regels.