Colofon

Foto met in de achtergrond Vuurtoreneiland

Plan Amsterdam is een uitgave van Ruimte en Duurzaamheid, gemeente Amsterdam. Het e-magazine informeert vakgenoten en andere geïnteresseerden over ruimtelijke en duurzame thema’s, projecten en ontwikkelingen in de stad en de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Redactie 
Jorien Rijntjes
Olivier van de Sanden
Carien van der Wal 

Vertaling 
The Language Lab 

Vormgeving 
Vorm de Stad 

Fotografie en beeld 
Kick Smeets, Paul Tolenaar, Bureau Marineterrein, Fotobank Gemeente Amsterdam, Monumenten en Archeologie, Stadsarchief Amsterdam, BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, ODE, GreenMax, Hans Kaljee, Ruud Vonk en Klimaatservice Holland

Aan deze editie werkten mee: 
Youssef Bouazza, Anuska Bruijninckx, Hans Fuchs, Jos Gadet, Marieke Derksen, Ranjith Jayasena, Jona, Jeroen van Kemenade, Marja Marijn, Mirjana Milanovic, Marlous Mok, Niek Roozen, Jorien Rijntjes, Tine Sommeijer, Frits Palmboom, Rosa Peper, Josja van de Veer, Marlies Veld, Olga van de Ven en Anka van Voorthuijsen en alle collega’s van Ruimte en Duurzaamheid

Vragen, opmerkingen, tips? 
Neem contact op met de redactie via planamsterdam@amsterdam.nl

Abonneren 
Ook kosteloos Plan Amsterdam in uw mailbox ontvangen? Meld u dan aan

Meer informatie en archief 
www.amsterdam.nl/planamsterdam 

Jaargang 28, nr. 1, februari 2023
© Gemeente Amsterdam


 

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de in dit e-magazine gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Colofon

Foto met in de achtergrond Vuurtoreneiland

Plan Amsterdam is een uitgave van Ruimte en Duurzaamheid, gemeente Amsterdam. Het e-magazine informeert vakgenoten en andere geïnteresseerden over ruimtelijke en duurzame thema’s, projecten en ontwikkelingen in de stad en de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Redactie 
Jorien Rijntjes
Olivier van de Sanden
Carien van der Wal 

Vertaling 
The Language Lab 

Vormgeving 
Vorm de Stad 

Fotografie en beeld 
Kick Smeets, Paul Tolenaar, Bureau Marineterrein, Fotobank Gemeente Amsterdam, Monumenten en Archeologie, Stadsarchief Amsterdam, BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, ODE, GreenMax, Hans Kaljee, Ruud Vonk en Klimaatservice Holland

Aan deze editie werkten mee: 
Youssef Bouazza, Anuska Bruijninckx, Hans Fuchs, Jos Gadet, Marieke Derksen, Ranjith Jayasena, Jona, Jeroen van Kemenade, Marja Marijn, Mirjana Milanovic, Marlous Mok, Niek Roozen, Jorien Rijntjes, Tine Sommeijer, Frits Palmboom, Rosa Peper, Josja van de Veer, Marlies Veld, Olga van de Ven en Anka van Voorthuijsen en alle collega’s van Ruimte en Duurzaamheid

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de in dit e-magazine gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Vragen, opmerkingen, tips? 
Neem contact op met de redactie via planamsterdam@amsterdam.nl

Abonneren 
Ook kosteloos Plan Amsterdam in uw mailbox ontvangen? Meld u dan aan

Meer informatie en archief 
www.amsterdam.nl/planamsterdam 

Jaargang 28, nr. 1, februari 2023
© Gemeente Amsterdam