Colofon

Amsterdamse straat met pand waarop muurschildering met kleurrijke tropische vogels en planten

Plan Amsterdam is een uitgave van Ruimte en Duurzaamheid, gemeente Amsterdam. Het e-magazine informeert vakgenoten en andere geïnteresseerden over ruimtelijke en duurzame thema’s, projecten en ontwikkelingen in de stad en de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Redactie 
Jorien Rijntjes 
Olivier van de Sanden 
Carien van der Wal 

Vertaling 
The Language Lab 

Vormgeving 
Vorm de Stad 

Fotografie en beeld 
Kick Smeets, Paul Tolenaar, Fotobank Gemeente Amsterdam, De Alliantie/ Studioninedots, Stadsarchief Amsterdam

Aan deze editie werkten mee: 
Ruwan Aluvihare, Lennard Avery, Paco Bunnik, Remco Daalder, Simone Fiselier, Albert Herder, Ellen van Kessel, Karin Koolen, Marja Marijn, Johan Olsthoorn, Ton Schaap en Josja van der Veer.

Vragen, opmerkingen, tips? 
Neem contact op met de redactie via planamsterdam@amsterdam.nl

Abonneren 
Ook kosteloos Plan Amsterdam in uw mailbox ontvangen? Meld u dan aan

Meer informatie en archief 
www.amsterdam.nl/planamsterdam 

Jaargang 27, nr. 2, oktober 2022 
© Gemeente Amsterdam

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de in dit e-magazine gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Colofon

Amsterdamse straat met pand waarop muurschildering met kleurrijke tropische vogels en planten

Plan Amsterdam is een uitgave van Ruimte en Duurzaamheid, gemeente Amsterdam. Het e-magazine informeert vakgenoten en andere geïnteresseerden over ruimtelijke en duurzame thema’s, projecten en ontwikkelingen in de stad en de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Redactie 
Jorien Rijntjes 
Olivier van de Sanden 
Carien van der Wal 

Vertaling 
The Language Lab 

Vormgeving 
Vorm de Stad 

Fotografie en beeld 
Kick Smeets, Paul Tolenaar, Fotobank Gemeente Amsterdam, De Alliantie/ Studioninedots, Stadsarchief Amsterdam

Aan deze editie werkten mee: 
Ruwan Aluvihare, Lennard Avery, Paco Bunnik, Remco Daalder, Simone Fiselier, Albert Herder, Ellen van Kessel, Karin Koolen, Marja Marijn, Johan Olsthoorn, Ton Schaap en Josja van der Veer.

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de in dit e-magazine gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Vragen, opmerkingen, tips? 
Neem contact op met de redactie via planamsterdam@amsterdam.nl

Abonneren 
Ook kosteloos Plan Amsterdam in uw mailbox ontvangen? Meld u dan aan

Meer informatie en archief 
www.amsterdam.nl/planamsterdam 

Jaargang 27, nr. 2, oktober 2022 
© Gemeente Amsterdam